6-daagse opleiding ACT

Datum(s): 10 jul, 13 jul, 14 jul, 18 aug, 24 aug en 25 aug 2017, van 10u00 tot 17u00

In de zesdaagse basisopleiding ACT leer je het ACT-model op korte tijd efficiënt kennen en toepassen. Dit evidence-based therapeutisch model uit de derde generatie gedragstherapie is enerzijds directief en efficiënt, en anderzijds zeer warm, zacht en empathisch. Het omvat de ideale mix van acceptatievaardigheden en gedragsverandering en is toepasbaar in zowel therapeutische als niet-therapeutische contexten. Binnen ACT werken we down-to-earth. Het is voor hulpverleners een aangename en voldoening gevende therapievorm. Je raakt namelijk niet verstrikt in de verhalen en emoties van de cliënt, maar werkt meteen naar hun essentie (waarden en pijn) toe.

Wil je eerst meer weten over ACT, lees dan de pagina Wat is ACT?

Voor wie?

De opleiding richt zich tot hulpverleners en andere geïnteresseerden die op korte tijd het ACT-model willen leren kennen en er snel mee aan de slag willen kunnen in de praktijk. Dit kunnen professionelen uit de gezondheidszorg (eerste, tweede of derde lijn) zijn, maar ook personen met een andere achtergrond kunnen deelnemen.

Doel van de opleiding

De opleiding maakt je vertrouwd met de basisprincipes van ACT en stelt je in staat om de geleerde technieken zelfstandig toe te passen in de praktijk. Je leert naar je cliënt kijken vanuit een functie-analytische bril. Je gaat je met andere woorden afvragen wat de functie (i.e. de bedoeling) is van het vermijdingsgedrag van een cliënt, waarom een cliënt op een bepaalde manier handelt. Je leert daarbij signalen herkennen van tekorten in ACT-vaardigheden en je leert daar op verschillende manieren flexibel op reageren.

De opleiding is complementair aan de ACT-literatuur. Er wordt veel aandacht besteed aan belangrijke concepten (e.g. casusconceptualisaties) die weinig of (nog) niet in de literatuur te vinden zijn. Ook krijg je bruikbare handvatten om je sessies to-the-point te houden en om je eigen therapeutische handelen te optimaliseren. Je krijgt hierbij meer dan tien jaar ervaring van de trainer mee.
Na deze opleiding (aangevuld door zelfstandige literatuur) beschik je over de nodige vaardigheden om een ACT-protocol te volgen.

Werkwijze

  • theoretische uiteenzetting van het ACT-model, de situering ervan binnen de therapiewereld en belangrijke uitgangspunten
  • ervaringsgerichte oefeningen om het ACT-model te leren kennen vanuit de hulpverlenerspositie en om de ACT-vaardigheden te kunnen modellen in contacten met cliënten
  • een korte kennismaking met compassie-werk
  • casusconceptualisaties maken (o.a. van eigen meegebrachte casussen): het vertalen van de situatie van de cliënt in het ACT-model
  • rollenspelen in grote groep en in kleine groepjes om de ACT-technieken niet enkel theoretisch maar ook praktisch in de vingers te krijgen
  • huiswerkopdrachten (literatuur doornemen, mindfulnessoefeningen, ervaringsgerichte oefeningen maken, transcripten van oefeningen bestuderen…) om het leerproces aanzienlijk te versnellen.

Tijdsinvestering

De opleiding bestaat uit zes opleidingsdagen van 10h00 tot 17h00, met een totaal van 36 contacturen (excl. pauzes). Indien je het maximale uit de opleiding wil halen, neem je ook het huiswerk ter harte:

  • mindfulnessoefeningen herhalen: 3 keer per week, gemiddeld 15 minuten per dag
  • literatuur doornemen
  • algemene huiswerkopdrachten: gemiddeld 1 uur per opleidingsdag (dus 6 uur in totaal)
  • casusconceptualisaties van eigen cliënt(en): gemiddeld 2 uur

Data

10 jul, 13 jul, 14 jul, 18 aug, 24 aug en 25 aug 2017, van 10u00 tot 17u00

Locatie

Zaal Van Trier
Van Trierstraat 40
2018 Antwerpen
meer info en plannetje »

Deurmat

Over ACT Academie

ACT Academie biedt (kortdurende en langere) opleidingen, cursussen, workshops en individuele therapie gebaseerd op derde generatie gedragstherapie en voedingspsychologie voor professionals, particulieren en bedrijven

Contact

ACT Academie BVBA
Massenhovensesteenweg 95
2520 Ranst
0468 34 54 92 (bereikbaar op ma. en vrijd. 10:30-15:00)
info@act-academie.be

ACT Academie
Centrum voor Voedingspsychologie