KMO portefeuille

Hervorming KMO-portefeuille vanaf 2023

Subsidie met de KMO-portefeuille is vanaf 2023 slechts mogelijk voor een beperkte lijst van ‘toekomstgerichte thema’s’ zoals digitalisering, duurzaamheid, beroepsspecifieke competenties voor knelpuntberoepen enzomeer. Lees hier meer op de website van VLAIO.

Vanaf 1 jan. 2023 bieden we voorlopig geen tickets met KMO-subsidie meer aan voor onze opleidingen & workshops totdat we reactie hebben op onze aanvraag bij VLAIO.

 

Hoe KMO-subsidie aanvragen? (oude regels 2022)?

Let op: dit zijn de ‘oude’ regels die in 2022 golden. Deze worden aangepast in 2023 indien onze aanvraag wordt goedgekeurd.  Lees wel hieronder of je in aanmerking zou kunnen komen voor subsidie.

Ben je zelfstandige (ook in bijberoep), dan kan tot 30% van de opleiding of workshop gesubsidieerd worden door het systeem van KMO-portefeuille. De groepscursussen voor particulieren (‘ACT’ en ‘voedingspsychologie’) zijn niet subsidieerbaar met de KMO-portefeuille. Als professional kan je de overweging maken om een opleiding voor hulpverleners te volgen. Hou rekening met volgende voorwaarden:

  • de deelnemer moet verbonden zijn aan de onderneming die de subsidie aanvraagt (werknemer, zaakvoerder…)
  • het volgen van de opleiding moet leiden tot een beter functioneren van de deelnemer binnen zijn/haar job
  • indien het inschrijvingsgeld minder dan 100 euro bedraagt is KMO subsidie niet mogelijk
  • de deelnemer moet een door de overheid erkend (para-) medisch beroep hebben: officieel diploma in de psychologie, orthopedagogie, diëtiek, ergotherapie, logopedie, geneeskunde, kinesitherapie, verpleegkunde, homeopathie, chiropraxie, osteopathie, acupunctuur, psychotherapie (volgens de wet van 1 september 2016 van Maggie de Block), audiologie en tandartsen en apothekers
  • een deelnemer met een diploma in de bemiddeling, coaching, leerkracht, mindfulness trainer, tabakoloog, maatschappelijk werk, counseling en NLP komt niet in aanmerking voor subsidie met de KMO-portefeuille vanaf 14 juli 2021; contacteer bij twijfel steeds VLAIO

Dit gebeurt in volgende stappen. Bepaalde bedragen zijn niet subsidieerbaar, b.v. overnachtingen en de BTW indien van toepassing.

stap 1: inschrijving voor de opleiding of workshop

Je schrijft je in voor de opleiding of workshop die je wil volgen (zie ons aanbod). Je betaalt voorlopig enkel het voorschotbedrag; voor de administratieve eenvoud stellen wij dit in regel gelijk aan het niet subsidieerbare gedeelte, dat dus in elk geval apart moet betaald worden. Het exacte bedrag wordt vermeld in de bevestigingsmail en het ontvangstbewijs

stap 2: aanvraag subsidie via KMO portefeuille

Ten laatste twee weken na je inschrijving doe je de aanvraag voor de KMO-portefeuille op de website van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, vlaio.be. Daar staat tevens een zeer goede uitleg. Het principe is als volgt:

  1. registreer je op de VLAIO site
  2. doe een subsidieaanvraag voor deze opleiding of workshop; je vindt er ook een goede handleiding.
  3. stort zo snel mogelijk je eigen bijdrage op de KMO-portefeuillerekening
  4. het VLAIO stort de subsidie op dezelfde rekening
  5. je betaalt ACT Academie het volledige niet-subsidieerbare bedrag uit deze KMO-portefeuillerekening

Voor de subsidieaanvraag heb je het erkenningsnummer nodig van ACT Academie, dit is DV.O217841, alsook het totaalbedrag en het subsidieerbaar bedrag van de opleiding; ook dat wordt vermeld op de factuur, de bevestigingsmail en het ontvangstbewijs. Kijk in je spambox indien je geen mail van ons ontvangen hebt.

Opgelet: factuurdatum blijft gelden – vraag je KMO-portefeuille snel aan

Ook bij betaling met de KMO-portefeuille blijft de betaaltermijn van 10 dagen geldig. Dat wil zeggen dat je de KMO-portefeuille binnen de paar dagen na inschrijving moet aanvragen om tijdig het hele proces te doorlopen. Wanneer je jouw aandeel stort in de KMO-portefeuille duurt het immers 1 tot 3 werkdagen voordat je een mail krijgt van KMO dat zij de subsidie hebben bijgestort. Dan volstort je het volledige bedrag op de rekening van de ACT Academie. Pas dan ben je in orde met je betaling. Vermijd administratieve kosten en start meteen na inschrijving de procedure op.

Vragen?

Bij vragen of onduidelijkheden, neem contact met ons op.

Deurmat

Over ACT Academie

ACT Academie biedt (kortdurende en langere) opleidingen, cursussen, workshops en individuele therapie gebaseerd op derde generatie gedragstherapie en voedingspsychologie voor professionals, particulieren en bedrijven

Contact

ACT Academie BVBA
Massenhovensesteenweg 95
2520 Ranst
0468 34 54 92 (bereikbaar op ma. en vrijd. 10:30-15:00)
info@act-academie.be

ACT Academie
Centrum voor Voedingspsychologie