KMO portefeuille

Ben je zelfstandige (ook in bijberoep), dan kan tot 30% van de opleiding of workshop gesubsidieerd worden door het systeem van KMO-portefeuille. De groepscursussen voor particulieren (ACT en voedingspsychologie) zijn niet subsidieerbaar met de KMO-portefeuille. Als professional kan je de overweging maken om een opleiding voor hulpverleners te volgen. Hou rekening met volgende voorwaarden:

  • de deelnemer moet verbonden zijn aan de onderneming die de subsidie aanvraagt (werknemer, zaakvoerder…)
  • het volgen van de opleiding moet leiden tot een beter functioneren van de deelnemer binnen zijn/haar job
  • indien het inschrijvingsgeld minder dan 100 euro bedraagt is KMO subsidie niet mogelijk
  • de deelnemer moet een door de overheid erkend (para-) medisch beroep hebben: officieel diploma in de psychologie, orthopedagogie, diëtiek, ergotherapie, logopedie, geneeskunde, kinesitherapie, verpleegkunde, homeopathie, chiropraxie, osteopathie, acupunctuur, psychotherapie (volgens de wet van 1 september 2016 van Maggie de Block), audiologie en tandartsen en apothekers
  • een deelnemer met een diploma in de bemiddeling, coaching, leerkracht, mindfulness trainer, tabakoloog, maatschappelijk werk, counseling en NLP komt niet in aanmerking voor subsidie met de KMO-portefeuille vanaf 14 juli 2021; contacteer bij twijfel steeds VLAIO

Dit gebeurt in volgende stappen. Bepaalde bedragen zijn niet subsidieerbaar, b.v. overnachtingen en de BTW indien van toepassing.

stap 1: inschrijving voor de opleiding of workshop

Je schrijft je in voor de opleiding of workshop die je wil volgen (zie ons aanbod). Je betaalt voorlopig enkel het voorschotbedrag; voor de administratieve eenvoud stellen wij dit in regel gelijk aan het niet subsidieerbare gedeelte, dat dus in elk geval apart moet betaald worden. Het exacte bedrag wordt vermeld in de bevestigingsmail en het ontvangstbewijs

stap 2: aanvraag subsidie via KMO portefeuille

Ten laatste twee weken na je inschrijving doe je de aanvraag voor de KMO-portefeuille op de website van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, vlaio.be. Daar staat tevens een zeer goede uitleg. Het principe is als volgt:

  1. registreer je op de VLAIO site
  2. doe een subsidieaanvraag voor deze opleiding of workshop; je vind er ook een goede handleiding.
  3. stort zo snel mogelijk je eigen bijdrage op de KMO-portefeuillerekening
  4. het VLAIO stort de subsidie op dezelfde rekening
  5. je betaalt ACT Academie het volledige niet-subsidieerbare bedrag uit deze KMO-portefeuillerekening

Voor de subsidieaanvraag heb je het erkenningsnummer nodig van ACT Academie, dit is DV.O217841, alsook het totaalbedrag en het subsidieerbaar bedrag van de opleiding; ook dat wordt vermeld op de factuur, de bevestigingsmail en het ontvangstbewijs.

Vragen?

Bij vragen of onduidelijkheden, neem contact met ons op.

Deurmat

Over ACT Academie

ACT Academie biedt opleidingen, cursussen, workshops en individuele therapie gebaseerd op derde generatie gedragstherapie en voedingspsychologie voor professionals, particulieren en bedrijven

Contact

ACT Academie BVBA
Massenhovensesteenweg 95
2520 Ranst
0468 34 54 92
info@act-academie.be

ACT Academie
Centrum voor Voedingspsychologie