KMO portefeuille

Hervorming KMO-portefeuille vanaf 2023: werk snel je aanvraag af vóór 19 december 2022 !

Tot onze spijt zal subsidie met de KMO-portefeuille vanaf 2023 slechts mogelijk zijn voor een beperkte lijst van ‘toekomstgerichte thema’s’ zoals digitalisering, duurzaamheid, beroepsspecifieke competenties enzomeer.

Voorlopig is veel onduidelijk en weten we niet of onze opleidingen en workshops nog zullen kunnen gesubsidieerd worden in 2023. Ons KMO-audit bureau krijgt bv. pas half januari meer uitleg van de overheid over de nieuwe regels. We weten niet welke regels we in tussentijd (vanaf 1/1/’23) moeten volgen. We trachten zo snel mogelijk meer duidelijkheid te krijgen van VLAIO.

Indien je zeker wil zijn van KMO-subsidie is het belangrijk om je aanvraag in te dienen en af te werken vóór het einde van 2022. Wacht zeker niet af tot het laatste moment om je aanvraag te doen en verder af te werken. We bevelen ten sterkste aan dit vóór 19 december te doen.

 • Soms worden verkeerde bedragen aangevraagd, uitzonderlijk is de website van KMO niet beschikbaar etc.
 • We kunnen géén verbeteringen meer aanbrengen aan je aanvraag (met de huidige regels van 2022) na 19 december (vanwege jaarlijks verlof van onze administratie). Foutieve aanvragen worden niet aanvaard door KMO. Voor een nieuwe of verbeterde aanvraag zullen vanaf 2023 jammer genoeg de nieuwe verstrengde regels gelden.

 

Hoe KMO-subsidie aanvragen?

Ben je zelfstandige (ook in bijberoep), dan kan tot 30% van de opleiding of workshop gesubsidieerd worden door het systeem van KMO-portefeuille. De groepscursussen voor particulieren (ACT en voedingspsychologie) zijn niet subsidieerbaar met de KMO-portefeuille. Als professional kan je de overweging maken om een opleiding voor hulpverleners te volgen. Hou rekening met volgende voorwaarden:

 • de deelnemer moet verbonden zijn aan de onderneming die de subsidie aanvraagt (werknemer, zaakvoerder…)
 • het volgen van de opleiding moet leiden tot een beter functioneren van de deelnemer binnen zijn/haar job
 • indien het inschrijvingsgeld minder dan 100 euro bedraagt is KMO subsidie niet mogelijk
 • de deelnemer moet een door de overheid erkend (para-) medisch beroep hebben: officieel diploma in de psychologie, orthopedagogie, diëtiek, ergotherapie, logopedie, geneeskunde, kinesitherapie, verpleegkunde, homeopathie, chiropraxie, osteopathie, acupunctuur, psychotherapie (volgens de wet van 1 september 2016 van Maggie de Block), audiologie en tandartsen en apothekers
 • een deelnemer met een diploma in de bemiddeling, coaching, leerkracht, mindfulness trainer, tabakoloog, maatschappelijk werk, counseling en NLP komt niet in aanmerking voor subsidie met de KMO-portefeuille vanaf 14 juli 2021; contacteer bij twijfel steeds VLAIO

Dit gebeurt in volgende stappen. Bepaalde bedragen zijn niet subsidieerbaar, b.v. overnachtingen en de BTW indien van toepassing.

stap 1: inschrijving voor de opleiding of workshop

Je schrijft je in voor de opleiding of workshop die je wil volgen (zie ons aanbod). Je betaalt voorlopig enkel het voorschotbedrag; voor de administratieve eenvoud stellen wij dit in regel gelijk aan het niet subsidieerbare gedeelte, dat dus in elk geval apart moet betaald worden. Het exacte bedrag wordt vermeld in de bevestigingsmail en het ontvangstbewijs

stap 2: aanvraag subsidie via KMO portefeuille

Ten laatste twee weken na je inschrijving doe je de aanvraag voor de KMO-portefeuille op de website van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, vlaio.be. Daar staat tevens een zeer goede uitleg. Het principe is als volgt:

 1. registreer je op de VLAIO site
 2. doe een subsidieaanvraag voor deze opleiding of workshop; je vind er ook een goede handleiding.
 3. stort zo snel mogelijk je eigen bijdrage op de KMO-portefeuillerekening
 4. het VLAIO stort de subsidie op dezelfde rekening
 5. je betaalt ACT Academie het volledige niet-subsidieerbare bedrag uit deze KMO-portefeuillerekening

Voor de subsidieaanvraag heb je het erkenningsnummer nodig van ACT Academie, dit is DV.O217841, alsook het totaalbedrag en het subsidieerbaar bedrag van de opleiding; ook dat wordt vermeld op de factuur, de bevestigingsmail en het ontvangstbewijs. Kijk in je spambox indien je geen mail van ons ontvangen hebt.

Opgelet: factuurdatum blijft gelden – vraag je KMO-portefeuille snel aan

Ook bij betaling met de KMO-portefeuille blijft de betaaltermijn van 10 dagen geldig. Dat wil zeggen dat je de KMO-portefeuille binnen de paar dagen na inschrijving moet aanvragen om tijdig het hele proces te doorlopen. Wanneer je jouw aandeel stort in de KMO-portefeuille duurt het immers 1 tot 3 werkdagen voordat je een mail krijgt van KMO dat zij de subsidie hebben bijgestort. Dan volstort je het volledige bedrag op de rekening van de ACT Academie. Pas dan ben je in orde met je betaling. Vermijd administratieve kosten en start meteen na inschrijving de procedure op.

Vragen?

Bij vragen of onduidelijkheden, neem contact met ons op.

Deurmat

Over ACT Academie

ACT Academie biedt (kortdurende en langere) opleidingen, cursussen, workshops en individuele therapie gebaseerd op derde generatie gedragstherapie en voedingspsychologie voor professionals, particulieren en bedrijven

Contact

ACT Academie BVBA
Massenhovensesteenweg 95
2520 Ranst
0468 34 54 92 (bereikbaar op ma. en vrijd. 10:30-15:00)
info@act-academie.be

ACT Academie
Centrum voor Voedingspsychologie