Professionals

aanbod 2020-2021 (zie voor huidig aanbod: https://act-academie.be/events/)

Aan deze pagina wordt momenteel gewerkt. De informatie is hier mogelijk niet helemaal meer up-to-date. Bekijk ondertussen het volledig aanbod.

Bij de ACT Academie kan je lezingen, workshops, retraites, korte trainingen en jaaropleidingen volgen voor beginners en gevorderden. De opleidingen worden allemaal begeleid door een trainer die psycholoog, orthopedagoog of psychiater is en een meerjarige therapie opleiding heeft genoten. Een volledig filterbaar overzicht vind je op de pagina aanbod opleidingen, workshops en cursussen.

We passen ons aanbod regelmatig aan de voorkeuren van onze cursisten aan. Laat je stem horen en vul de enquête toekomstige opleidingen in.

Nieuw sinds dit academiejaar zijn de korte trainingen en jaaropleidingen, waarin verschillende onderdelen gegroepeerd zijn. Enkele volgende voordelen:

  • ze vormen samen één thematisch geheel
  • data sluiten zoveel mogelijk aan, zodat wie van ver komt kan overnachten
  • je schrijft in één keer in, waardoor je b.v. maar één KMO dossier hoeft in te dienen
  • bij sommige kun je BEV of accreditatie aanvragen
  • je krijgt korting op de totaalprijs

Wat volgt is een volledig overzicht, gegroepeerd volgens therapeutisch model. Links naar de korte trainingen en jaaropleidngen per model: ACT, mindfulness en compassie, voedingspsychologie

De informatie hieronder is niet helemaal meer up-to-date; de pagina wordt binnenkort vernieuwd. Bekijk ondertussen ons volledig opleidingsaanbod voor professionals.

1. Acceptance & Commitment Therapy

model visual

ACT is een evidence based gedragstherapeutisch model dat je als hulpverlener zeer concrete tools geeft om in de praktijk aan de slag te gaan en om te kunnen met uitdagingen in begeleidingen, zowel preventief als curatief. We blijven dicht bij de kern van de gedragstherapie door ons steeds te focussen op de functie-analyse: waarom stel mijn cliënt dit gedrag?

Lees meer over ACT »

Basis

Aanbevolen voor wie weinig of geen ervaring heeft met ACT

6-daagse opleiding

ACT basisopleiding (6 dagen) - toon details verberg details

Leer op zes dagen tijd de basis kennen van ACT zodat je er in de praktijk mee aan de slag kan. Deze opleiding is complementair aan wat je in de literatuur kan lezen en is dus ook geschikt voor hulpverleners die al enige tijd in de praktijk staan.

info & inschrijven

Thema A: Verdiepen van je ACT-vaardigheden

Deze workshops sluiten naadloos aan op de basisopleiding. In de eerste 3 themadagen leer je flexibeler worden in defusie en experiëntiële vermijding, word je sneller in casusconceptualisaties maken en leer je focussen op de kern. We oefenen met casussen van de trainer en van jezelf.

workshop

defusie + supervisie - toon details verberg details

Je leert fusie beter herkennen en hier flexibel op te reageren. We oefenen met een uitdagende casus van een man met een zeer sterk controlerend verstand en ADHD. Je krijgt verschillende therapiefragmenten live te zien en een overzicht over de hele begeleiding.

De laatste editie was op 22 januari 2019. Heb je interesse in een volgende editie? Stuur een mailtje naar info@act-academie.be en we houden je op de hoogte.

workshop

fysieke pijn + supervisie - toon details verberg details

Deze workshop is gericht op hulpverleners die werken met mensen met fysieke en/of psychische pijn. We zoomen in op experiëntiële vermijding aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen en gaan aan de slag met casussen die je meebrengt.

De laatste editie was op 18 maart 2019. Heb je interesse in een volgende editie? Stuur een mailtje naar info@act-academie.be en we houden je op de hoogte.

workshop

existentiële pijn + supervisie - toon details verberg details

In deze workshop leer je de alomtegenwoordigheid van existentiële thema’s bij de cliënt en jezelf herkennen en de noodzaak om tot op dit niveau te werken met je cliënt. Je krijgt een essentieel therapiefragment live te zien en krijgt de kans om te oefenen met deze casus en casussen die je zelf meebrengt.

De laatste editie was op 11 december 2018. Heb je interesse in een volgende editie? Stuur een mailtje naar info@act-academie.be en we houden je op de hoogte.

4-daagse workshop

ACT protocol voor individuele en groepsbegeleidingen (4 dagen) - toon details verberg details

Wens je na het volgen van de zesdaagse opleiding verder begeleid te worden in het geven van individuele of groepsbegeleidingen? Je krijgt een volledig uitgewerkt protocol met transcripten van A tot Z, traint verder in casusconceptualisaties en functie-analyses maken en krijgt individuele feedback op oefeningen die je vooraf instudeert.

info & inschrijven

Thema B: Specifieke doelgroepen

Deze workshops van één of meerdere dagen zijn geschikt voor hulpverleners die de zesdaagse basisopleiding hebben gevolgd of een vergelijkbare ervaring hebben. Ze focussen op de toepassing van ACT (mindfulnes en compassie) bij een specifieke doelgroep.

2-daagse workshop

ACT in een psychiatrische setting (2 dagen) - toon details verberg details

Deze tweedaagse workshop heeft 2 onderdelen. In het eerste deel wordt er aandacht besteed aan het toepassen van de ACT-principes bij mensen met een (langdurige, complexe) psychiatrische problematiek zoals psychose, persoonlijkheidsstoornis of dubbeldiagnose. In het tweede deel bespreekt men de implementatie van ACT binnen een multidisciplinaire, residentiële setting en de implicaties hiervan voor het behandelteam.

info & inschrijven

De laatste editie was op 6 februari 2020; de volgende editie is gepland voor 2012-2022. Heb je interesse? Stuur een mailtje naar info@act-academie.be en we houden je op de hoogte.

workshop

ACT bij persoonlijkheids­problematieken - toon details verberg details

Deze workshop van één dag gaat over het gebruik van ACT bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis. De overeenkomsten met schematherapie worden besproken. Er is geen voorkennis van schematherapie nodig.

De laatste editie was op 8 februari 2019. Heb je interesse in een volgende editie? Stuur een mailtje naar info@act-academie.be en we houden je op de hoogte.

workshop

Deze workshop gaat over de toepassing van ACT bij rouw in de ruime zin van het woord. Ook de recente inzichten m.b.t. rouwcounseling komen aan bod.

info & inschrijven

workshop

ACT bij verslaving - toon details verberg details

Deze workshop gaat over de toepassing van ACT bij verschillende soorten van verslavingsproblematieken. Wat zijn de do’s en de don’ts?

De laatste editie was op 21 januari 2019. Heb je interesse in een volgende editie? Stuur een mailtje naar info@act-academie.be en we houden je op de hoogte.

workshop

ACT is zeer geschikt voor jongeren omdat het een interactieve vorm van therapie is met met veel doe-opdrachten, creatief werk, beeldend en verhalend werken, en metaforen die zich uitstekend lenen tot actief uitspelen.

Toch vraagt werken met jongeren hier en daar wel wat aanpassingen. Ann Van Himbeeck, systeem- en ACT-therapeut, deelt haar ervaringen hierrond.

info & inschrijven

workshop

mindfulness & compassie bij ziekte en kanker - toon details verberg details

Veel mensen spreken van de breuklijn voor en na de diagnose van ernstige ziekten. Mindfulness helpt je om met je aandacht in dit eigenste moment aan te komen in plaats van te blijven hangen in het verleden. Je leert om hier en nu je lichaam beter aan te voelen en lastige gedachten en emoties voorbij te laten komen, in plaats van er telkens weer door meegesleurd te worden.

Compassie leert je om jezelf en je lichaam met meer mildheid te benaderen. In plaats van je innerlijke criticus te laten spreken en hierdoor jezelf te streng te behandelen en jezelf te forceren, ga je beter voor jezelf zorgen, je eigen grenzen respecteren en jezelf meer ademruimte gunnen.

De laatste editie was op 19 maart 2019. Heb je interesse in een volgende editie? Stuur een mailtje naar info@act-academie.be en we houden je op de hoogte.

workshop

mindfulness & compassie bij trauma - toon details verberg details

Wie een beetje voorbij de directe klachten en symptomen kijkt waarmee mensen zich tot de therapeut richten kan niets anders dan vaststellen dat vele psychologische problemen en zelfs existentiële vragen een traumatische kern hebben. Tegelijk kunnen de meeste therapeuten ook alleen maar constateren dat het gesproken woord geen greep krijgt op de soms ondraaglijke en bijna woordeloze angsten en spanningen die tekeer gaan in het lichaam. Deze tweedaagse workshop wordt gegeven door psychiater Dr. Marc Van Steenkiste die je vanuit zijn 35 jaar ervaring meeneemt op een boeiende reis doorheen de relevante literatuur en praktische oefeningen.

info & inschrijven

Thema C: Vergroot je ACT-technieken schatkist

Dit is gericht op hulpverleners die de 6-daagse ACT-basisopleiding hebben gevolgd of een vergelijkbare kennis en ervaring hebben en hun schatkist aan ACT-technieken of therapeutische vaatjes om uit te putten willen vergroten.

workshop

meer impACT met creatieve technieken - toon details verberg details

Tijdens het creatieve proces raken we diepere lagen van onszelf waar we met woorden niet goed bij kunnen en dat wat we maken (of het nu gaat om een beeldhouwwerk, schilderij, theater, muziekstuk of dans) biedt andere, nieuwe, onvoorziene inzichten die ons dichter brengen bij onze waarden en pijnen.

De laatste editie was op 21 mei 2019. Heb je interesse in een volgende editie? Stuur een mailtje naar info@act-academie.be en we houden je op de hoogte.

workshop

de matrix: een handige tool in ACT - toon details verberg details

In deze workshop leer je de ACT-matrix kennen: een eenvoudig, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk model dat je zowel kan gebruiken bij individuele therapie en coaching, als voor het begeleiden van groepen. Het geeft houvast tijdens een ACT-begeleiding aan zowel de therapeut/coach als aan de cliënt, en helpt je efficiënter en doelgerichter aan de slag te gaan.

De laatste editie was op 22 mei 2019. Heb je interesse in een volgende editie? Stuur een mailtje naar info@act-academie.be en we houden je op de hoogte.

Thema D: theoretische basis en wetenschappelijk onderzoek

3-daagse workshop

relational frame theory (RFT, 3 dagen) - toon details verberg details

In deze 3-daagse workshop leer je de theoretische achtergrond van ACT kennen en hoe je deze kennis kan gebruiken om een helder zicht te houden wanneer je werkt met een doelgroep die je voor uitdagingen stelt. Het blijft niet enkel theoretisch maar je gaat ook concreet aan de slag met casussen uit de klinische praktijk.

De laatste editie was gestart op 15 maart 2019. Heb je interesse in een volgende editie? Stuur een mailtje naar info@act-academie.be en we houden je op de hoogte.

lezing

lezing: onderzoek naar ACT, mindfulness en compassie - toon details verberg details

In deze lezing van 2 uur van Prof. Dr. Filip Raes krijg je de stand van zaken over het onderzoek naar de derde generatie gedragstherapie.

De laatste editie was op 23 mei 2019. Heb je interesse in een volgende editie? Stuur een mailtje naar info@act-academie.be en we houden je op de hoogte.

Thema E: Integratieve aanpak van psychische problemen

Geest en lichaam zijn niet van elkaar te scheiden; desndanks worden veel psychische klachten ofwel louter medicamenteus behandeld ofwel louter psychotherapeutisch.

In deze workshops van één tot 4 dagen leer je hoe je als hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg ook op lichamelijk vlak een serieuze duw in de rug kan geven -zonder het gebruik van psychofarmaca.

Je leert via voeding een impact uit te oefenen op stemmings- en angststoornissen, concentratie- en geheugenproblemen, cognitief disfunctioneren en energieproblemen. ACT is een therapeutisch model dat bij uitstek geschikt is om mensen te helpen hun voedingsgewoonten te veranderen.

6-daagse workshop

voedingspsychologie en ACT (4 dagen) - toon details verberg details

Voedingspsychologie of nutritionele psychologie is de wetenschap van het effect van voeding op je stemming, je emoties, je manier van denken en je gedrag. In deze 4-daagse leer je zowel de theorie rond de impact van voeding kennen als hoe je je cliënten praktisch kan ondersteunen bij het veranderen van hun voedingspatroon.

“Welk voedingspatroon kan je stemming, angsten, depressie, ADHD en je daadkracht en energieniveau verbeteren? Waarom is suiker verslavend?” zijn enkele vragen waarop je een antwoord krijgt.

info & inschrijven

2-daagse workshop

burn-out: een integratieve aanpak (2 dagen) - toon details verberg details

Er is een ware epidemie van burn-out op gang gekomen in de Westerse samenleving en het herstel ervan is vaak lang en zwaar. De behandeling van de toekomst is een multifactoriële aanpak die psychotherapie, bv. ACT, combineert met lichaamsgerichte behandelingen.

In deze tweedaagse leer je de fysiologische factoren (bv. de HPA-as) kennen die bijdragen aan het ontstaan van burn-out. Je krijgt daarbij een aantal handvatten aangereikt om met cliënten aan de slag te gaan. Deze tweedaagse sluit aan op de meerdaagse workshop voedingspsychologie & ACT maar is geen vereiste vooropleiding. Er is geen vereiste voorkennis.

De laatste editie is gestart op 5 februari 2020. Heb je interesse in een volgende editie? Stuur een mailtje naar info@act-academie.be en we houden je op de hoogte.

workshop

slaapproblemen en depressie - toon details verberg details

Depressieve klachten en slaapproblemen zijn alom vertegenwoordigd in deze maatschappij en vaak moeilijk te behandelen. Wat zijn alternatieven voor psychofarmaca? Wat kunnen we als hulpverlener binnen de geestelijke gezondheidszorg nog meer doen dan louter psychotherapie? Indien er grote voedingstekorten zijn is dit immers dweilen met de kraan open. In deze workshop leer je fysiologische mechanismen kennen die een grote invloed hebben op slaap- en depressieve klachten en krijg je handvatten om hier via voeding mee aan de slag te gaan.

De laatste editie was op 23 mei 2019. Heb je interesse in een volgende editie? Stuur een mailtje naar info@act-academie.be en we houden je op de hoogte.

Retraite

4-daagse retraite

retraite mindfulness, compassie en ACT (4 dagen) - toon details verberg details

In deze retraite maak je een leertherapeutisch proces door wat je zal ondersteunen in je werk als hulpverlener. Ook als mens kom je rijker uit deze ervaring op verschillende vlakken:

  • je bent beter in contact met: je waarden, de richting die je aan je leven wil geven los van angsten, schuldgevoelens en andere pijnlijke gevoelens, gedachten en lichaamsgewaarwordingen en verwachtingen van anderen
  • je kan beter omgaan met moeilijke gevoelens, gedachten en lichaamsgewaarwordingen zoals pijn, vermoeidheid enz...
  • een grotere intentie om momenten van genieten in te lassen
  • een vriendelijkere houding tegenover jezelf
  • meer bewustzijn in het algemeen

Dit is geen retraite waar we 8 uur per dag stilzitten op een meditatiekussen. Mindfulness- en compassieoefeningen waarbij we zitten of liggen zijn nodig om te vertragen, maar worden zeer regelmatig afgewisseld met actievere technieken. Je hebt ervaring met mindfulness óf compassie óf ACT nodig als basis. Er is geen vereiste voorkennis van ACT.

De laatste editie was op 10 juni 2019. Heb je interesse in een volgende editie? Stuur een mailtje naar info@act-academie.be en we houden je op de hoogte.

info & inschrijven

Trainingen & jaaropleidingen

Binnenkort zal een 9-daagse jaaropleiding ACT voor gevorderden ingericht worden met start september 2020 bestaande uit:

Heb je interesse? Stuur een mailtje naar info@act-academie.be en we houden je op de hoogte.

2. Mindfulness & Compassie

model visual

De opleidingen rond mindfulness en compassie sluiten perfect aan op een ACT-basisopleiding maar zijn ook volwaardige therapiemodellen op zichzelf. Er is geen vereiste voorkennis. De mindfulness workshopdagen zijn gekoppeld aan de compassie workshopdagen zodat het praktisch haalbaar is om van ver af te reizen en in de buurt te overnachten (via bv. Airbnb of Booking)

Basis

opleiding

compassie basisopleiding (3 dagen) - toon details verberg details

Vriendelijkheid voor jezelf werkt beter dan harde zelfkritiek. Niet alleen voor jezelf maar ook voor je omgeving. De meesten onder ons hebben een zeer strenge innerlijke criticus. We zijn zelfs bang om deze – vaak ronduit gemene – stem links te laten liggen, omdat we denken dat we onszelf dan niet meer gemotiveerd krijgen om “vooruit te komen”. Uit onderzoek blijkt echter het tegengestelde! Niet zelfkritiek, maar een houding van “vriendelijkheid voor jezelf” motiveert om waardevolle actie te ondernemen.

Compassie is vaak hét missende element voor cliënten die moeizaam vooruit gaan en voor mensen met chronische problematieken.

info & inschrijven

Thema A: Specifieke doelgroepen

workshop

mindfulness & compassie bij ziekte en kanker - toon details verberg details

Veel mensen spreken van de breuklijn voor en na de diagnose van ernstige ziekten. Mindfulness helpt je om met je aandacht in dit eigenste moment aan te komen in plaats van te blijven hangen in het verleden. Je leert om hier en nu je lichaam beter aan te voelen en lastige gedachten en emoties voorbij te laten komen, in plaats van er telkens weer door meegesleurd te worden.

Compassie leert je om jezelf en je lichaam met meer mildheid te benaderen. In plaats van je innerlijke criticus te laten spreken en hierdoor jezelf te streng te behandelen en jezelf te forceren, ga je beter voor jezelf zorgen, je eigen grenzen respecteren en jezelf meer ademruimte gunnen.

De laatste editie was op 19 maart 2019. Heb je interesse in een volgende editie? Stuur een mailtje naar info@act-academie.be en we houden je op de hoogte.

workshop

mindfulness & compassie bij trauma (2 dagen) - toon details verberg details

Wie een beetje voorbij de directe klachten en symptomen kijkt waarmee mensen zich tot de therapeut richten kan niets anders dan vaststellen dat vele psychologische problemen en zelfs existentiële vragen een traumatische kern hebben. Tegelijk kunnen de meeste therapeuten ook alleen maar constateren dat het gesproken woord geen greep krijgt op de soms ondraaglijke en bijna woordeloze angsten en spanningen die tekeer gaan in het lichaam. Deze tweedaagse workshop wordt gegeven door psychiater Dr. Marc Van Steenkiste die je vanuit zijn 35 jaar ervaring meeneemt op een boeiende reis doorheen de relevante literatuur en praktische oefeningen.

info & inschrijven

3. Voedingspsychologie

model visual

Bij psychische klachten zijn meestal zowel psychische als lichamelijke factoren die de klachten hebben veroorzaakt of in stand houden. Deze opleidingen rond voedingspsychologie focussen zich op de fysiologische processen die via voeding en levenswijze te beïnvloeden zijn. Je leert de fysiologische processen kennen die bijdragen aan psychische klachten en krijgt handvatten om cliënten hierin te ondersteunen.

Lees verder »

Basis

workshop

kennismakingsworkshop voedingspsychologie - toon details verberg details

Voedingspsychologie of nutritionele psychologie is de wetenschap van het effect van voeding op je stemming, je emoties, je manier van denken en je gedrag. In deze workshop leer je zowel de theorie rond de impact van voeding kennen als hoe je je cliënten praktisch kan ondersteunen bij het veranderen van hun voedingspatroon.

Deze ééndaagse workshop is een goede manier om kennis te maken met dit domein.

info & inschrijven

meerdaagse workshop

opleiding voedingspsychologie (6 dagen) - toon details verberg details

Voedingspsychologie of nutritionele psychologie is de wetenschap van het effect van voeding op je stemming, je emoties, je manier van denken en je gedrag. In deze 6-daagse leer je zowel de theorie rond de impact van voeding kennen als hoe je je cliënten praktisch kan ondersteunen bij het veranderen van hun voedingspatroon.

“Welk voedingspatroon kan je stemming, angsten, depressie, ADHD en je daadkracht en energieniveau verbeteren? Waarom is suiker verslavend?” zijn enkele vragen waarop je een antwoord krijgt.

info & inschrijven

meerdaagse workshop

burn-out: een integratieve aanpak (2 dagen) - toon details verberg details

Er is een ware epidemie van burn-out op gang gekomen in de Westerse samenleving en het herstel ervan is vaak lang en zwaar. De behandeling van de toekomst is een multifactoriële aanpak die psychotherapie, bv. ACT, combineert met lichaamsgerichte behandelingen.

In deze tweedaagse leer je de fysiologische factoren (bv. de HPA-as) kennen die bijdragen aan het ontstaan van burn-out. Je krijgt daarbij een aantal handvatten aangereikt om met cliënten aan de slag te gaan. Deze tweedaagse sluit aan op de training voedingspsychologie & ACT maar is geen vereiste vooropleiding. Er is geen vereiste voorkennis.

De laatste editie is gestart op 5 februari 2020. Heb je interesse in een volgende editie? Stuur een mailtje naar info@act-academie.be en we houden je op de hoogte.

workshop

slaapproblemen en depressie - toon details verberg details

Depressieve klachten en slaapproblemen zijn alom vertegenwoordigd in deze maatschappij en vaak moeilijk te behandelen. Wat zijn alternatieven voor psychofarmaca? Wat kunnen we als hulpverlener binnen de geestelijke gezondheidszorg nog meer doen dan louter psychotherapie? Indien er grote voedingstekorten zijn is dit immers dweilen met de kraan open. In deze workshop leer je fysiologische mechanismen kennen die een grote invloed hebben op slaap- en depressieve klachten en krijg je handvatten om hier via voeding mee aan de slag te gaan.

De laatste editie was op 23 mei 2020. Heb je interesse in een volgende editie? Stuur een mailtje naar info@act-academie.be en we houden je op de hoogte.

Deurmat

Over ACT Academie

ACT Academie biedt (kortdurende en langere) opleidingen, cursussen, workshops en individuele therapie gebaseerd op derde generatie gedragstherapie en voedingspsychologie voor professionals, particulieren en bedrijven

Contact

ACT Academie BVBA
Massenhovensesteenweg 95
2520 Ranst
0468 34 54 92 (bereikbaar op ma. en vrijd. 10:30-15:00)
info@act-academie.be

ACT Academie
Centrum voor Voedingspsychologie