Professionals

aanbod 2018-2019

Bij de ACT Academie kan je lezingen, workshops, retraites, korte trainingen en jaaropleidingen volgen voor beginners en gevorderden. De opleidingen worden allemaal begeleid door een trainer die psycholoog, orthopedagoog of psychiater is en een meerjarige therapie opleiding heeft genoten.

Nieuw sinds dit academiejaar zijn de korte trainingen en jaaropleidingen, waarin verschillende onderdelen gegroepeerd zijn. Enkele volgende voordelen:

 • ze vormen samen één thematisch geheel
 • data sluiten zoveel mogelijk aan, zodat wie van ver komt kan overnachten
 • je schrijft in één keer in, waardoor je b.v. maar één KMO dossier hoeft in te dienen
 • bij sommige kun je BEV of accreditatie aanvragen
 • je krijgt korting op de totaalprijs

Wat volgt is een volledig overzicht, gegroepeerd volgens therapeutisch model. Links naar de korte trainingen en jaaropleidngen per model: ACT, mindfulness en compassie, voedingspsychologie

1. Acceptance & Commitment Therapy

model visual

ACT is een evidence based gedragstherapeutisch model dat je als hulpverlener zeer concrete tools geeft om in de praktijk aan de slag te gaan en om te kunnen met uitdagingen in begeleidingen, zowel preventief als curatief. We blijven dicht bij de kern van de gedragstherapie door ons steeds te focussen op de functie-analyse: waarom stel mijn cliënt dit gedrag?

Lees meer over ACT »

Basis

Aanbevolen voor wie weinig of geen ervaring heeft met ACT

6-daagse opleiding

ACT basisopleiding (6 dagen) - toon details verberg details

Leer op zes dagen tijd de basis kennen van ACT zodat je er in de praktijk mee aan de slag kan. Deze opleiding is complementair aan wat je in de literatuur kan lezen en is dus ook geschikt voor hulpverleners die al enige tijd in de praktijk staan.

info & inschrijven

Thema A: Verdiepen van je ACT-vaardigheden

Deze workshops sluiten naadloos aan op de basisopleiding. In de eerste 3 themadagen leer je flexibeler worden in defusie en experiëntiële vermijding, word je sneller in casusconceptualisaties maken en leer je focussen op de kern. We oefenen met casussen van de trainer en van jezelf.

workshop

defusie + supervisie - toon details verberg details

Je leert fusie beter herkennen en hier flexibel op te reageren. We oefenen met een uitdagende casus van een man met een zeer sterk controlerend verstand en ADHD. Je krijgt verschillende therapiefragmenten live te zien en een overzicht over de hele begeleiding.

info & inschrijven

workshop

fysieke pijn + supervisie - toon details verberg details

Deze workshop is gericht op hulpverleners die werken met mensen met fysieke en/of psychische pijn. We zoomen in op experiëntiële vermijding aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen en gaan aan de slag met casussen die je meebrengt.

info & inschrijven

4-daagse workshop

ACT protocol voor individuele en groepsbegeleidingen (4 dagen) - toon details verberg details

Wens je na het volgen van de zesdaagse opleiding verder begeleid te worden in het geven van individuele of groepsbegeleidingen? Je krijgt een volledig uitgewerkt protocol met transcripten van A tot Z, traint verder in casusconceptualisaties en functie-analyses maken en krijgt individuele feedback op oefeningen die je vooraf instudeert.

info & inschrijven

Thema B: Specifieke doelgroepen

Deze workshops van één of meerdere dagen zijn geschikt voor hulpverleners die de zesdaagse basisopleiding hebben gevolgd of een vergelijkbare ervaring hebben. Ze focussen op de toepassing van ACT (mindfulnes en compassie) bij een specifieke doelgroep.

2-daagse workshop

ACT in een psychiatrische setting (2 dagen) - toon details verberg details

Deze tweedaagse workshop heeft 2 onderdelen. In het eerste deel wordt er aandacht besteed aan het toepassen van de ACT-principes bij mensen met een (langdurige, complexe) psychiatrische problematiek zoals psychose, persoonlijkheidsstoornis of dubbeldiagnose. In het tweede deel bespreekt men de implementatie van ACT binnen een multidisciplinaire, residentiële setting en de implicaties hiervan voor het behandelteam.

info & inschrijven

workshop

ACT bij persoonlijkheids­problematieken - toon details verberg details

Deze workshop van één dag gaat over het gebruik van ACT bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis. De overeenkomsten met schematherapie worden besproken. Er is geen voorkennis van schematherapie nodig.

info & inschrijven

workshop

Deze workshop gaat over de toepassing van ACT bij rouw in de ruime zin van het woord. Ook de recente inzichten m.b.t. rouwcounseling komen aan bod.

info & inschrijven

workshop

ACT bij verslaving - toon details verberg details

Deze workshop gaat over de toepassing van ACT bij verschillende soorten van verslavingsproblematieken. Wat zijn de do’s en de don’ts?

info & inschrijven

workshop

ACT is zeer geschikt voor jongeren omdat het een interactieve vorm van therapie is met met veel doe-opdrachten, creatief werk, beeldend en verhalend werken, en metaforen die zich uitstekend lenen tot actief uitspelen.

Toch vraagt werken met jongeren hier en daar wel wat aanpassingen. Ann Van Himbeeck, systeem- en ACT-therapeut, deelt haar ervaringen hierrond.

info & inschrijven

workshop

fysieke pijn + supervisie - toon details verberg details

In deze workshop gaan we in op radicale acceptatie of exposure en de toepassing hiervan op chronische pijn. Als hulpverlener gaan we hier vaak niet diep genoeg op in gaan. We hebben schrik om onze cliënten te kwetsen of pijn te doen. Hierdoor laten we leerkansen voor onze cliënten liggen en is hun vooruitgang beperkter dan het zou kunnen zijn.

We passen deze principes toe op chronische fysieke pijn, maar de vertaling naar psychische pijn is echter onmiddellijk gemaakt. Je hoeft dus niet te werken met cliënten met chronische pijnklachten om bij te leren tijdens de workshop.

info & inschrijven

workshop

mindfulness & compassie bij ziekte en kanker - toon details verberg details

Veel mensen spreken van de breuklijn voor en na de diagnose van ernstige ziekten. Mindfulness helpt je om met je aandacht in dit eigenste moment aan te komen in plaats van te blijven hangen in het verleden. Je leert om hier en nu je lichaam beter aan te voelen en lastige gedachten en emoties voorbij te laten komen, in plaats van er telkens weer door meegesleurd te worden.

Compassie leert je om jezelf en je lichaam met meer mildheid te benaderen. In plaats van je innerlijke criticus te laten spreken en hierdoor jezelf te streng te behandelen en jezelf te forceren, ga je beter voor jezelf zorgen, je eigen grenzen respecteren en jezelf meer ademruimte gunnen.

info & inschrijven

workshop

mindfulness & compassie bij trauma - toon details verberg details

Wie een beetje voorbij de directe klachten en symptomen kijkt waarmee mensen zich tot de therapeut richten kan niets anders dan vaststellen dat vele psychologische problemen en zelfs existentiële vragen een traumatische kern hebben. Tegelijk kunnen de meeste therapeuten ook alleen maar constateren dat het gesproken woord geen greep krijgt op de soms ondraaglijke en bijna woordeloze angsten en spanningen die tekeer gaan in het lichaam. Deze tweedaagse workshop wordt gegeven door psychiater Dr. Marc Van Steenkiste die je vanuit zijn 35 jaar ervaring meeneemt op een boeiende reis doorheen de relevante literatuur en praktische oefeningen.

info & inschrijven

Thema C: Vergroot je ACT-technieken schatkist

Dit is gericht op hulpverleners die de 6-daagse ACT-basisopleiding hebben gevolgd of een vergelijkbare kennis en ervaring hebben en hun schatkist aan ACT-technieken of therapeutische vaatjes om uit te putten willen vergroten.

workshop

meer impACT met creatieve technieken - toon details verberg details

Tijdens het creatieve proces raken we diepere lagen van onszelf waar we met woorden niet goed bij kunnen en dat wat we maken (of het nu gaat om een beeldhouwwerk, schilderij, theater, muziekstuk of dans) biedt andere, nieuwe, onvoorziene inzichten die ons dichter brengen bij onze waarden en pijnen.

info & inschrijven

workshop

de matrix: een handige tool in ACT - toon details verberg details

In deze workshop leer je de ACT-matrix kennen: een eenvoudig, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk model dat je zowel kan gebruiken bij individuele therapie en coaching, als voor het begeleiden van groepen. Het geeft houvast tijdens een ACT-begeleiding aan zowel de therapeut/coach als aan de cliënt, en helpt je efficiënter en doelgerichter aan de slag te gaan.

info & inschrijven

Thema D: theoretische basis en wetenschappelijk onderzoek

3-daagse workshop

relational frame theory (RFT, 3 dagen) - toon details verberg details

In deze 3-daagse workshop leer je de theoretische achtergrond van ACT kennen en hoe je deze kennis kan gebruiken om een helder zicht te houden wanneer je werkt met een doelgroep die je voor uitdagingen stelt. Het blijft niet enkel theoretisch maar je gaat ook concreet aan de slag met casussen uit de klinische praktijk.

info & inschrijven

lezing

lezing: onderzoek naar ACT, mindfulness en compassie - toon details verberg details

In deze lezing van 2 uur van Prof. Dr. Filip Raes krijg je de stand van zaken over het onderzoek naar de derde generatie gedragstherapie.

info & inschrijven

Thema E: Integratieve aanpak van psychische problemen

Geest en lichaam zijn niet van elkaar te scheiden; desndanks worden veel psychische klachten ofwel louter medicamenteus behandeld ofwel louter psychotherapeutisch.

In deze workshops van één tot 4 dagen leer je hoe je als hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg ook op lichamelijk vlak een serieuze duw in de rug kan geven -zonder het gebruik van psychofarmaca.

Je leert via voeding een impact uit te oefenen op stemmings- en angststoornissen, concentratie- en geheugenproblemen, cognitief disfunctioneren en energieproblemen. ACT is een therapeutisch model dat bij uitstek geschikt is om mensen te helpen hun voedingsgewoonten te veranderen.

4-daagse workshop

voedingspsychologie en ACT (4 dagen) - toon details verberg details

Voedingspsychologie of nutritionele psychologie is de wetenschap van het effect van voeding op je stemming, je emoties, je manier van denken en je gedrag. In deze 4-daagse leer je zowel de theorie rond de impact van voeding kennen als hoe je je cliënten praktisch kan ondersteunen bij het veranderen van hun voedingspatroon.

“Welk voedingspatroon kan je stemming, angsten, depressie, ADHD en je daadkracht en energieniveau verbeteren? Waarom is suiker verslavend?” zijn enkele vragen waarop je een antwoord krijgt.

info & inschrijven

2-daagse workshop

burn-out: een integratieve aanpak (2 dagen) - toon details verberg details

Er is een ware epidemie van burn-out op gang gekomen in de Westerse samenleving en het herstel ervan is vaak lang en zwaar. De behandeling van de toekomst is een multifactoriële aanpak die psychotherapie, bv. ACT, combineert met lichaamsgerichte behandelingen.

In deze tweedaagse leer je de fysiologische factoren (bv. de HPA-as) kennen die bijdragen aan het ontstaan van burn-out. Je krijgt daarbij een aantal handvatten aangereikt om met cliënten aan de slag te gaan. Deze tweedaagse sluit aan op de meerdaagse workshop voedingspsychologie & ACT maar is geen vereiste vooropleiding. Er is geen vereiste voorkennis.

info & inschrijven

workshop

slaapproblemen en depressie - toon details verberg details

Depressieve klachten en slaapproblemen zijn alom vertegenwoordigd in deze maatschappij en vaak moeilijk te behandelen. Wat zijn alternatieven voor psychofarmaca? Wat kunnen we als hulpverlener binnen de geestelijke gezondheidszorg nog meer doen dan louter psychotherapie? Indien er grote voedingstekorten zijn is dit immers dweilen met de kraan open. In deze workshop leer je fysiologische mechanismen kennen die een grote invloed hebben op slaap- en depressieve klachten en krijg je handvatten om hier via voeding mee aan de slag te gaan.

info & inschrijven

Retraite

4-daagse retraite

retraite mindfulness, compassie en ACT (4 dagen) - toon details verberg details

In deze retraite maak je een leertherapeutisch proces door wat je zal ondersteunen in je werk als hulpverlener. Ook als mens kom je rijker uit deze ervaring op verschillende vlakken:

 • je bent beter in contact met: je waarden, de richting die je aan je leven wil geven los van angsten, schuldgevoelens en andere pijnlijke gevoelens, gedachten en lichaamsgewaarwordingen en verwachtingen van anderen
 • je kan beter omgaan met moeilijke gevoelens, gedachten en lichaamsgewaarwordingen zoals pijn, vermoeidheid enz...
 • een grotere intentie om momenten van genieten in te lassen
 • een vriendelijkere houding tegenover jezelf
 • meer bewustzijn in het algemeen

Dit is geen retraite waar we 8 uur per dag stilzitten op een meditatiekussen. Mindfulness- en compassieoefeningen waarbij we zitten of liggen zijn nodig om te vertragen, maar worden zeer regelmatig afgewisseld met actievere technieken. Je hebt ervaring met mindfulness óf compassie óf ACT nodig als basis. Er is geen vereiste voorkennis van ACT.

info & inschrijven

Trainingen & jaaropleidingen

3-daagse training

Verdiepen van ACT-vaardigheden en supervisie van casussen (3 d.) - toon details verberg details

In deze 3-daagse moule wordt je flexibeler in het maken van casusconceptualisaties en functie-analyses, word je vaardiger in defusie en meer gefocust in het doen van exposure (acceptatie). We werken met real-life therapiefragmenten van voorbeeldcasussen en je krijgt feedback op casussen die je meebrengt. Het bestaat uit de volgende drie workshops:

 1. workshop: defusie + supervisie
 2. workshop: fysieke pijn + supervisie
 3. workshop: existentiële pijn + supervisie

info & inschrijven

3-daagse training

Vergroot je ACT-technieken schatkist (3 d.) - toon details verberg details

In deze training leer je werken met handige tools, technieken en modellen die bij ACT aansluiten zodat je flexibeler wordt in je begeleidingen. Het bestaat uit de volgende drie workshops:

 1. workshop: de matrix, een handige tool in ACT
 2. workshop: meer impACT met creatieve technieken
 3. workshop: functioneel analytische psychotherapie (FAP)

info & inschrijven

7-daagse training

ACT voor gevorderden (7 d.) - toon details verberg details

Deze training voor gevorderden zal je ACT-vaardigheden verdiepen en je techniekenschatkist uitbreiden. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Verdiepen van ACT-vaardigheden en supervisie van casussen (3d.)
  • workshop: defusie + supervisie
  • workshop: fysieke pijn + supervisie
  • workshop: existentiële pijn + supervisie
 2. Vergroot je ACT-technieken schatkist (3d.)
  • workshop: de matrix: een handige tool in ACT
  • workshop: meer impACT met creatieve technieken
  • workshop: functioneel analytische psychotherapie (FAP)
 3. lezing over het wetenschappelijk onderzoek naar ACT, mindfulness en compassie + receptie van de ACT Academie

info & inschrijven

13-daagse jaaropleiding

ACT voor gevorderden jaaropleiding (13 d.) - toon details verberg details

In deze jaaropleiding voor gevorderden bekwaam je je verder in een aantal essentiële vaardigheden voor elke ACT-therapeut. Je wordt flexibeler in je begeleidingen, vergroot je technieken schatkist, leert bewuster omgaan met de werkrelatie en krijgt een protocol van A tot Z dat bruikbaar is in individuele en groespsbegeleidingen. Het bestaat uit volgende onderdelen:

 1. ACT-protocol voor individuele en groepsbegeleidingen (4d.)
 2. Verdiepen van ACT-vaardigheden en supervisie van casussen (3d.)
  • workshop: defusie + supervisie
  • workshop: fysieke pijn + supervisie
  • workshop: existentiële pijn + supervisie
 3. Vergroot je ACT-technieken schatkist (3d.)
  • workshop: de matrix, een handige tool in ACT
  • workshop: meer impACT met creatieve technieken
  • workshop: functioneel analytische psychotherapie (FAP)
 4. meerdaagse workshop de therapeutische relatie in ACT, mindfulness en compassie (2d.)
 5. lezing over het wetenschappelijk onderzoek naar ACT, mindfulness en compassie + receptie van de ACT Academie

info & inschrijven

3-daagse training

Jongeren en verfrissende technieken (3 d.) - toon details verberg details

In deze training leer je de eigenheid kennen van het werken met ACT bij jongeren en leer je verschillende verfrissende (psychologische) technieken kennen om flexibel met ACT aan de slag te gaan. Het bestaat uit de volgende workshops:

 1. workshop: ACT bij jongeren
 2. workshop: meer impACT met creatieve technieken
 3. workshop: de matrix: een handige tool in ACT

info & inschrijven

8-daagse training

Jongeren en verfrissende technieken (8 d.) - toon details verberg details

In deze training ga je verder dan een puur psychische analyse en leer je ook kijken door een andere bril. Je leert de fysiologische mechanismen herkennen die de oorzaak waren van -of bijgedragen hebben aan- het ontstaan van psychische klachten. Je leert voeding inzetten om stemming, zelfvertrouwen, energieniveau, concentratie, geheugen, slaap en de algemene gezondheid te verbeteren. Het bestaat uit volgende onderdelen:

 1. workshop: ACT bij jongeren
 2. workshop: meer impACT met creatieve technieken
 3. workshop: de matrix: een handige tool in ACT
 4. meerdaagse workshop: voedingspsychologie & ACT (4 dagen)
 5. workshop: slaapproblemen en depressie

info & inschrijven

7-daagse training

Derde generatie gedragstherapie bij complexe problematieken (7 d.) - toon details verberg details

Je leert de eigenheid van ACT bij verschillende complexe problematieken kennen: persoonlijkheidsproblematieken, psychiatrische problematieken, trauma, verslaving en rouw. Je ervaart de kracht van mindfulness en compassie als krachtige aanvullingen op je ACT-begeleidingen. Het bestaat uit volgende onderdelen:

 1. workshop: ACT bij persoonlijkheids­problematieken
 2. workshop: ACT in een psychiatrische setting
 3. workshop: ACT bij rouw
 4. meerdaagse workshop: mindfulness en compassie bij trauma (2 dagen)
 5. workshop: ACT bij verslaving

Zes van de 7 dagen zijn opeenvolgende dagen zodat het praktisch haalbaar is om van ver af te reizen en in de buurt te overnachten.

info & inschrijven

4-daagse training

Therapeutische modellen bij ziekte, burn-out en pijn (4 dagen) - toon details verberg details

Deze training is bij uitstek interessant voor hulpverleners die regelmatig in contact komen met mensen die lijden onder lichamelijke ziekten, pijn, vermoeidheid en/of burn-out. Gezien de complexiteit van deze problemen is een multifocale of integratieve aanpak nodig. Je leert ACT, mindfulness en compassie kennen als therapeutische modellen die bij deze klachten met succes gebruikt worden. En je leert fysiologische factoren herkennen die bijdragen aan het ontstaan van lichamelijke problemen en leert een behandeling hieromtrent opzetten of ondersteunen.

 1. workshop: mindfulness en compassie bij kanker en ziekte
 2. workshop: fysieke pijn + supervisie
 3. workshop: burn-out: een integratieve aanpak (2d.)

info & inschrijven

9-daagse training

Therapeutische modellen bij ziekte, burn-out en pijn (9 dagen) - toon details verberg details

Deze training is bij uitstek interessant voor hulpverleners die regelmatig in contact komen met mensen die lijden onder lichamelijke ziekten, pijn, vermoeidheid en/of burn-out. Gezien de complexiteit van deze problemen is een multifocale of integratieve aanpak nodig. Je leert ACT, mindfulness en compassie kennen als therapeutische modellen die bij deze klachten met succes gebruikt worden. En je leert fysiologische factoren herkennen die bijdragen aan het ontstaan van lichamelijke problemen en leert een behandeling hieromtrent opzetten of ondersteunen.

Je krijgt ook een bredere basis in de voedingspsychologie en leer je ACT gebruiken als model om mensen te ondersteunen bij de verandering van voedingsgewoonten. Vier van de 9 dagen gaan door in dezelfde week zodat het praktisch haalbaar is om van ver af te reizen en in de buurt te overnachten.

 1. workshop: mindfulness en compassie bij kanker en ziekte
 2. workshop: fysieke pijn + supervisie
 3. meerdaagse workshop: burn-out, een integratieve aanpak (2d.)
 4. workshop: slaapproblemen en depressie
 5. workshop: voedingspsychologie en ACT (4d.)

info & inschrijven

2. Mindfulness & Compassie

model visual

De opleidingen rond mindfulness en compassie sluiten perfect aan op een ACT-basisopleiding maar zijn ook volwaardige therapiemodellen op zichzelf. Er is geen vereiste voorkennis. De mindfulness workshopdagen zijn gekoppeld aan de compassie workshopdagen zodat het praktisch haalbaar is om van ver af te reizen en in de buurt te overnachten (via bv. Airbnb of Booking)

Basis

opleiding

mindfulness basisopleiding (3 dagen) - toon details verberg details

De mindfulnessvaardigheden maken je psychologisch flexibel waardoor je beter om kunt met moeilijke situaties en gevoelens en meer kan genieten van je leven.

Mindfulness als proces gaat over 4 belangrijke vaardigheden:

 1. bewustzijn: in contact zijn met zowel je innerlijke wereld (gevoelens, gedachten, lichaam en verlangens) als met je omgeving
 2. een gezonde afstand nemen van onwerkbare, storende gedachten
 3. moeilijke gevoelens (angst, stemmingswisselingen, schuldgevoelens) en lichaamsgewaarwordingen (pijn, een drang naar eten of een genotsmiddel) leren dragen
 4. in contact zijn met een observerend stuk in jezelf; de ervaring dat je méér bent dan je gevoelens, gedachten en lichaam en dat je vanuit je waarden keuzes kan maken

info & inschrijven

opleiding

compassie basisopleiding (3 dagen) - toon details verberg details

Vriendelijkheid voor jezelf werkt beter dan harde zelfkritiek. Niet alleen voor jezelf maar ook voor je omgeving. De meesten onder ons hebben een zeer strenge innerlijke criticus. We zijn zelfs bang om deze – vaak ronduit gemene – stem links te laten liggen, omdat we denken dat we onszelf dan niet meer gemotiveerd krijgen om “vooruit te komen”. Uit onderzoek blijkt echter het tegengestelde! Niet zelfkritiek, maar een houding van “vriendelijkheid voor jezelf” motiveert om waardevolle actie te ondernemen.

Compassie is vaak hét missende element voor cliënten die moeizaam vooruit gaan en voor mensen met chronische problematieken.

info & inschrijven

Thema A: Specifieke doelgroepen

workshop

mindfulness & compassie bij ziekte en kanker - toon details verberg details

Veel mensen spreken van de breuklijn voor en na de diagnose van ernstige ziekten. Mindfulness helpt je om met je aandacht in dit eigenste moment aan te komen in plaats van te blijven hangen in het verleden. Je leert om hier en nu je lichaam beter aan te voelen en lastige gedachten en emoties voorbij te laten komen, in plaats van er telkens weer door meegesleurd te worden.

Compassie leert je om jezelf en je lichaam met meer mildheid te benaderen. In plaats van je innerlijke criticus te laten spreken en hierdoor jezelf te streng te behandelen en jezelf te forceren, ga je beter voor jezelf zorgen, je eigen grenzen respecteren en jezelf meer ademruimte gunnen.

info & inschrijven

workshop

mindfulness & compassie bij trauma (2 dagen) - toon details verberg details

Wie een beetje voorbij de directe klachten en symptomen kijkt waarmee mensen zich tot de therapeut richten kan niets anders dan vaststellen dat vele psychologische problemen en zelfs existentiële vragen een traumatische kern hebben. Tegelijk kunnen de meeste therapeuten ook alleen maar constateren dat het gesproken woord geen greep krijgt op de soms ondraaglijke en bijna woordeloze angsten en spanningen die tekeer gaan in het lichaam. Deze tweedaagse workshop wordt gegeven door psychiater Dr. Marc Van Steenkiste die je vanuit zijn 35 jaar ervaring meeneemt op een boeiende reis doorheen de relevante literatuur en praktische oefeningen.

info & inschrijven

Retraite

4-daagse retraite

retraite mindfulness, compassie en ACT (4 dagen) - toon details verberg details

In deze retraite maak je een leertherapeutisch proces door wat je zal ondersteunen in je werk als hulpverlener. Ook als mens kom je rijker uit deze ervaring op verschillende vlakken:

 • je bent beter in contact met: je waarden, de richting die je aan je leven wil geven los van angsten, schuldgevoelens en andere pijnlijke gevoelens, gedachten en lichaamsgewaarwordingen en verwachtingen van anderen
 • je kan beter omgaan met moeilijke gevoelens, gedachten en lichaamsgewaarwordingen zoals pijn, vermoeidheid enz...
 • een grotere intentie om momenten van genieten in te lassen
 • een vriendelijkere houding tegenover jezelf
 • meer bewustzijn in het algemeen

Dit is geen retraite waar we 8 uur per dag stilzitten op een meditatiekussen. Mindfulness- en compassieoefeningen waarbij we zitten of liggen zijn nodig om te vertragen, maar worden zeer regelmatig afgewisseld met actievere technieken. Je hebt ervaring met mindfulness óf compassie óf ACT nodig als basis. Er is geen vereiste voorkennis van ACT.

info & inschrijven

Lezing

lezing

Lezing: wetenschappelijk onderzoek naar ACT, mindfulness en compassie - toon details verberg details

In deze lezing van 2 uur van Prof. Dr. Filip Raes krijg je de stand van zaken over het onderzoek naar de derde generatie gedragstherapie.

info & inschrijven

Trainingen & jaaropleidingen

6-daagse training

Mindfulness en compassie basisopleiding (6 dagen) - toon details verberg details

Mindfulness en compassie zijn niet van elkaar te scheiden. Wanneer mindfulness vriendelijkheid inhoudt naar de -eender welke- ervaring die men heeft, houdt compassie vriendelijkheid in naar diegene die de ervaring heeft. Wanneer acceptatie één vleugel is van een vogel, is compassie de tweede vleugel. Deze training is de combinatie van de twee basisopleidingen:

 1. basisopleiding mindfulness (3d.)
 2. basisopleiding compassie (3d.)

De workshopdagen compassie volgens telkens op de workshopdagen mindfulness zodat het praktisch haalbaar is om van ver af te reizen en in de buurt te overnachten. De workshops compassie die telkens volgen op de workshops mindfulness maken de confrontatie met jezelf in mindfulnessworkshops zachter en gemakkelijker te vatten.

info & inschrijven

14-daagse training

Mindfulness gevorderden en compassie jaaropleiding (14 dagen) - toon details verberg details

Deze jaaropleiding van 14 dagen is bedoeld voor hulpverleners die reeds een basis hebben in mindfulness. Het bestaat uit volgende delen:

 1. basisopleiding compassie (3d.)
 2. workshop: therapeutische relatie in ACT, mindfulness en compassie (2d.)
 3. workshop: functioneel analytische psychotherapie (FAP)
 4. workshop: mindfulness & compassie bij trauma (2d.)
 5. workshop: mindfulness & compassie bij ziekte en kanker
 6. lezing: onderzoek naar ACT, mindfulness en compassie
 7. retraite mindfulness, compassie en ACT (4d.)

info & inschrijven

17-daagse training

Mindfulness basis en compassie jaaropleiding (17 dagen) - toon details verberg details

Deze jaaropleiding van 17 dagen is bedoeld voor hulpverleners die nog geen basis hebben in mindfulness (ie wel een basis heeft kan de 14-daagse opleiding volgen). Het bestaat uit volgende delen:

 1. basisopleiding compassie (3d.)
 2. basisopleiding mindfulness (3d.)
 3. workshop: therapeutische relatie in ACT, mindfulness en compassie (2d.)
 4. workshop: functioneel analytische psychotherapie (FAP)
 5. workshop: mindfulness & compassie bij trauma (2d.)
 6. workshop: mindfulness & compassie bij ziekte en kanker
 7. lezing: onderzoek naar ACT, mindfulness en compassie
 8. retraite mindfulness, compassie en ACT (4d.)

info & inschrijven

3. Voedingspsychologie

model visual

Bij psychische klachten zijn meestal zowel psychische als lichamelijke factoren die de klachten hebben veroorzaakt of in stand houden. Deze opleidingen rond voedingspsychologie focussen zich op de fysiologische processen die via voeding en levenswijze te beïnvloeden zijn. Je leert de fysiologische processen kennen die bijdragen aan psychische klachten en krijgt handvatten om cliënten hierin te ondersteunen.

Lees verder »

Basis

meerdaagse workshop

voedingspsychologie & ACT (4 dagen) - toon details verberg details

Voedingspsychologie of nutritionele psychologie is de wetenschap van het effect van voeding op je stemming, je emoties, je manier van denken en je gedrag. In deze 4-daagse leer je zowel de theorie rond de impact van voeding kennen als hoe je je cliënten praktisch kan ondersteunen bij het veranderen van hun voedingspatroon.

“Welk voedingspatroon kan je stemming, angsten, depressie, ADHD en je daadkracht en energieniveau verbeteren? Waarom is suiker verslavend?” zijn enkele vragen waarop je een antwoord krijgt.

info & inschrijven

meerdaagse workshop

burn-out: een integratieve aanpak (2 dagen) - toon details verberg details

Er is een ware epidemie van burn-out op gang gekomen in de Westerse samenleving en het herstel ervan is vaak lang en zwaar. De behandeling van de toekomst is een multifactoriële aanpak die psychotherapie, bv. ACT, combineert met lichaamsgerichte behandelingen.

In deze tweedaagse leer je de fysiologische factoren (bv. de HPA-as) kennen die bijdragen aan het ontstaan van burn-out. Je krijgt daarbij een aantal handvatten aangereikt om met cliënten aan de slag te gaan. Deze tweedaagse sluit aan op de training voedingspsychologie & ACT maar is geen vereiste vooropleiding. Er is geen vereiste voorkennis.

info & inschrijven

workshop

slaapproblemen en depressie - toon details verberg details

Depressieve klachten en slaapproblemen zijn alom vertegenwoordigd in deze maatschappij en vaak moeilijk te behandelen. Wat zijn alternatieven voor psychofarmaca? Wat kunnen we als hulpverlener binnen de geestelijke gezondheidszorg nog meer doen dan louter psychotherapie? Indien er grote voedingstekorten zijn is dit immers dweilen met de kraan open. In deze workshop leer je fysiologische mechanismen kennen die een grote invloed hebben op slaap- en depressieve klachten en krijg je handvatten om hier via voeding mee aan de slag te gaan.

info & inschrijven

Trainingen & jaaropleidingen

In deze trainingen leer je psychische klachten multifactoriëel te benaderen, zowel vanuit een psychisch als een fysiologisch perspectief. Ze zijn een combinatie van workshops rond voedingspsychologie en ACT, mindfulness of compassie.

7-daagse training

een integratieve aanpak van psychische problemen - toon details verberg details

In deze training leer je hoe je als hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg ook op lichamelijk vlak een serieuze duw in de rug kan geven -zonder het gebruik van psychofarmaca. Je leert via voeding een impact uit te oefenen op stemmings- en angststoornissen, concentratie- en geheugenproblemen, cognitief disfunctioneren en energieproblemen. Je leert ACT gebruiken om mensen te helpen hun voedingsgewoonten te veranderen. Het bestaat uit volgende onderdelen:

 1. meerdaagse workshop: voedingspsychologie & ACT (4d.)
 2. meerdaagse workshop: burn-out, een integratieve aanpak (2d.)
 3. workshop: slaapproblemen en depressie

info & inschrijven

4-daagse training

Therapeutische modellen bij ziekte, burn-out en pijn (4 dagen) - toon details verberg details

Deze training is bij uitstek interessant voor hulpverleners die regelmatig in contact komen met mensen die lijden onder lichamelijke ziekten, pijn, vermoeidheid en/of burn-out. Gezien de complexiteit van deze problemen is een multifocale of integratieve aanpak nodig. Je leert ACT, mindfulness en compassie kennen als therapeutische modellen die bij deze klachten met succes gebruikt worden. Je leert ook fysiologische factoren herkennen die bijdragen aan het ontstaan van lichamelijke problemen en leert een behandeling hieromtrent opzetten of ondersteunen. Het bestaat uit volgende onderdelen:

 1. workshop: mindfulness & compassie bij ziekte en kanker
 2. workshop: fysieke pijn + supervisie
 3. meerdaagse workshop: burn-out, een integratieve aanpak (2d.)

info & inschrijven

9-daagse training

Therapeutische modellen bij ziekte, burn-out en pijn (9 dagen) - toon details verberg details

Deze training is bij uitstek interessant voor hulpverleners die regelmatig in contact komen met mensen die lijden onder lichamelijke ziekten, pijn, vermoeidheid en/of burn-out. Gezien de complexiteit van deze problemen is een multifocale of integratieve aanpak nodig. Je leert ACT, mindfulness en compassie kennen als therapeutische modellen die bij deze klachten met succes gebruikt worden. Je leert ook fysiologische factoren herkennen die bijdragen aan het ontstaan van lichamelijke problemen en leert een behandeling hieromtrent opzetten of ondersteunen. Tenslotte krijg je een bredere basis in de voedingspsychologie en leer je ACT gebruiken als model om mensen te ondersteunen bij de verandering van voedingsgewoonten. Het bestaat uit volgende onderdelen:

 1. workshop: mindfulness & compassie bij ziekte en kanker
 2. workshop: fysieke pijn + supervisie
 3. meerdaagse workshop: burn-out, een integratieve aanpak (2d.)
 4. workshop: slaapproblemen en depressie
 5. meerdaagse workshop: voedingspsychologie & ACT (4 dagen)

info & inschrijven

Deurmat

Over ACT Academie

ACT Academie biedt opleidingen, cursussen, workshops en individuele therapie gebaseerd op derde generatie gedragstherapie en voedingspsychologie voor professionals, particulieren en bedrijven

Contact

ACT Academie BVBA
Massenhovensesteenweg 95
2520 Ranst
0468 34 54 92
info@act-academie.be