Algemene voorwaarden

Werk mee aan administratieve vereenvoudiging

 • op het moment van inschrijving: controleer goed de factuur- en inschrijvingsgegevens (elke wijziging achteraf brengt administratieve en logistieke kosten met zich mee die wij moeten doorrekenen
 • betaling: betaal meteen online op het moment van inschrijving of via overschrijving binnen de betaaltermijn van 10 dagen (onze administratie verliest veel te veel tijd aan aanmaningen versturen)

A. Inschrijving & betaling

1. Controle gegevens

Let er op dat je alle gegevens goed controleert tijdens de inschrijving (factuurgegevens, maaltijdvoorkeuren, overnachting of niet, KMO-portefeuille, VOV of niet, …). Voor elke wijziging achteraf wordt € 10 administratieve kost aangerekend.

2. Acceptatie voorwaarden

Op het einde van de inschrijvingsprocedure via deze website, wordt gevraagd de algemene voorwaarden (dit document) te accepteren via een checkbox. Daarna is de inschrijving geregistreerd en zijn de voorwaarden beschreven in dit document van kracht.

3. Betaling

Betalingen via overschrijving moeten ten laatste binnen de 10 dagen voldaan zijn. Wacht niet te lang; zolang de betaling niet volledig voldaan is, behoudt ACT Academie zich het recht voor de inschrijving eenzijdig te annuleren.

Als na 10 dagen nog niet of onvolledig betaald is, begint een interest te lopen aan 1,5% per maand, en wordt bovendien een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag aangerekend met een minimum van €80. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

Voor elke betwisting van de factuur moet je aangetekend bezwaar aantekenen, verzonden aan ACT Academie, Massenhovensesteenweg 95, 2520 Ranst, en dit binnen een termijn van 10 kalenderdagen na factuurdatum. Daarna wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

Het digitale materiaal van de opleiding en de toegang tot Huddle wordt pas gedeeld wanneer het inschrijvingsgeld volledig gestort werd. Vanaf dat je je inschrijft via de website gelden de annulatievoorwaarden.

4. KMO-portefeuille

Als je met KMO-portefeuille wil betalen, start je best de procedure onmiddellijk op, omdat de aanvraag van de nodige documenten verschillende weken op zich kan laten wachten. Betaal het voorschot, indien gevraagd, zo snel mogelijk; het exacte bedrag vind je terug op je inschrijvingsbevestiging. Ook voor betalingen via de KMO-portefeuille geldt de betalingstermijn van 10 dagen. Zolang niet àlle betalingen voldaan zijn en doorgestort zijn, behoudt ACT Academie zich het recht voor de inschrijving eenzijdig te annuleren. Het digitale materiaal van de opleiding en de toegang tot Huddle wordt pas gedeeld wanneer de KMO-portefeuille werd doorgestort. Vanaf dat je je inschrijft via de website gelden de annulatievoorwaarden.

Betalingen die via KMO gebeurd zijn worden niet teruggestort indien de opleiding zoals gepland doorgaat.

ACT Academie is niet verantwoordelijk voor beslissingen die de KMO-portefeuille neemt (zoals plotse wijziging van de voorwaarden, weigering van de aanvraag o.b.v. niet voldoen van de voorwaarden, onvoldoende aanwezigheid op de opleidingsdagen enzomeer).

5. Opnames online opleidingen

Tijdens online delen van de opleidingen worden door de ACT Academie opnames gemaakt van de Zoom meetings. Ook voor opleidingen op locatie worden soms opnames gemaakt voor de cursisten die niet aanwezig konden zijn (bv. door quarantainemaaregelen of ziekte). Deze opnames kunnen enkel gebruikt worden om deelnemers die één of meerdere sessies gemist hebben de gelegenheid te geven deze sessie gedurende korte tijd te bekijken. Ze worden op geen enkele andere manier publiek gemaakt. Het delen, kopiëren en/of verspreiden van deze opnames is strikt verboden, omwille van auteursrechten en de privacy van de deelnemers. Om dezelfde redenen is het maken van opnames door deelnemers strikt verboden.

Door in te schrijven voor een opleiding/workshops/webinar ga je hiermee akkoord.

Van cursussen voor particulieren worden géén opnames gemaakt!

B. Wijzigingen door de deelnemer

1. Wijziging gegevens inschrijving

Voor elke wijziging achteraf van de gegevens van de inschrijving wordt € 10 administratieve kost aangerekend; controleer daarom goed alle gegevens tijdens de inschrijving (factuurgegevens, voorkeuren, overnachting of niet, KMO-portefeuille, BEV of niet, …).

2. Inhaling opleidingsdag

Indien je een opleidingsdag hebt gemist, bijvoorbeeld in geval van ziekte of overmacht, dan kan je dit bij sommige opleidingen inhalen op een later moment. Maak daarvoor een afspraak op administratie@act-academie.be. Als bijdrage in de administratieve en logistieke kosten vragen we € 80 excl. BTW per ingehaalde dag als bijdrage in de extra logistieke en administratieve kosten.

3. Verplaatsing inschrijving

Je kan vragen een inschrijving te verplaatsen naar een later moment indien er nog plaats vrij is. De kostprijs van een verplaatsing:

 • minstens 3 maanden op voorhand: eenmalige kost van € 60 excl. BTW
 • minstens 6 weken op voorhand: 15% van het inschrijvingsgeld
 • minstens 2 weken op voorhand: 30% van het inschrijvingsgeld
 • minstens 1 week op voorhand: 60% van het inschrijvingsgeld

Minder dan 1 week voor de start is een verplaatsing niet meer mogelijk. Voor online webinars is er wegens de hoge administratieve kost in verhouding tot het inschrijvingsgeld geen verplaatsing mogelijk.

4. Annulatie

Bij annulatie kan een deel van het inschrijvingsgeld worden terugbetaald:

 • minstens 3 maanden op voorhand: eenmalige kost van € 65 excl. BTW
 • minstens 6 weken op voorhand: 75% van het inschrijvingsgeld
 • minstens 2 weken op voorhand: 50% van het inschrijvingsgeld

Minder dan 2 weken op voorhand kan een inschrijving niet meer geannuleerd worden, en is het volledige bedrag verschuldigd. Voor online webinars is er wegens de hoge administratieve kost in verhouding tot het inschrijvingsgeld geen annulatie mogelijk.

C. Wijzigingen door ACT Academie

1. Wijzigingen & last-minute wijzigingen

Indien de trainer door ziekte of overmacht niet aanwezig kan zijn op één of meerdere opleidingsdagen, zal eerst geprobeerd worden de betrokken dagen te laten geven door een geschikte andere trainer. Is dit niet mogelijk, dan worden ze verplaatst of geannuleerd.

Hoewel we dit ten alle tijden proberen te vermijden, zijn uitzonderlijk ook andere wijzigingen als locatie of startuur mogelijk. Let op dat je bij de inschrijving het gsm-nummer én emailadres doorgeeft waarop je bereikbaar bent op de dag van de opleiding/cursus zelf en de dagen tevoren zodat we je last-minute wijzigingen kunnen doorgeven. Deze zullen per sms én per email gemeld worden. Je bent zelf verantwoordelijk om deze te checken.

Lees ook punt D. over de corona veiligheidsmaatregelen. Indien de maatregelen verstrengd worden (t.o.v. de situatie op 1 sept. 2021) kan de ACT Academie beslissen om 2 van de 4 interactieve opleidingsdagen van een basisopleiding die normaal gezien op locatie zouden doorgaan online te geven. Ook workshops en studiedagen kunnen indien de wettelijke maatregelen dit vereisen online gegeven worden in plaats van op locatie.

2. Verplaatsing

Bij overmacht (ziekte trainer, maatregelen overheid of andere factoren waar ACT Academie geen vat op heeft) kunnen één of meerdere dagen of de gehele opleiding verplaatst worden. We streven we er naar de inhaalsessies op dezelfde weekdag als de andere opleidingsdagen te plannen. Mocht je die dagen toch niet aanwezig kunnen zijn, dan kan je ervoor kiezen deze in te halen in een volgende editie van de opleiding (gesteld dat die niet volzet is). Indien er geen volgende edities meer georganiseerd worden, kan je ook vragen om terugbetaling van de betrokken dagen (bedrag berekend volgens de regel van 3). De opleidingslocatie kan vanwege overmacht gewijzigd worden naar een locatie binnen dezelfde provincie.

Indien een opleiding die gepland is op locatie door overmacht niet redelijkerwijze op locatie kan doorgaan gedurende 1,5 jaar, dan kan deze opleiding gewijzigd worden naar een online opleiding. In dat geval krijgen deelnemers het verschil in inschrijvingsgeld tussen een opleiding op locatie en één online terug.

In geen geval kan je schadevergoeding vragen bovenop het terugbetaalde inschrijvingsgeld.

3. Annulatie

Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht (ziekte trainer, maatregelen overheid of andere factoren waar ACT Academie geen vat op heeft) kunnen één of meerdere dagen of de gehele opleiding geannuleerd worden. Je kan dan je inschrijving verplaatsen naar een volgend opleidingsmoment. Indien er geen volgende edities meer zijn, kan je ook vragen om terugbetaling van de betrokken dagen (bedrag berekend volgens de regel van 3). In geen geval kan je schadevergoeding vragen bovenop het terugbetaalde inschrijvingsgeld.

4. Wijzingen in prijs

Vanwege de hoge inflatie kan de ACT Academie genoodzaakt worden om de inschrijvingsprijzen op de website te verhogen. Dit heeft géén invloed op de deelnemers die reeds ingeschreven zijn én tijdig de betaling van de factuur in orde brengen. Indien je zeker wil zijn van een bepaalde inschrijvingsprijs schrijf je best meteen in en betaal je de factuur binnen de betaaltermijn.

D. Aanwezigheidsattest

Je krijgt bij voldoende live aanwezigheid (90%) en het bezorgen van een evaluatieformulier een aanwezigheidsattest. Er kan geen rekening gehouden worden met het bekijken van video opnames achteraf. Indien je geen KMO-portefeuille gebruikte kan je aan ons wel via mail (administratie@act-academie.be) een aanwezigheidsattest vragen met het werkelijk aantal live gevolgde uren op.

E. Corona veiligheidsmaatregelen

De ACT Academie volgt de veiligheidsmaatregelen die genomen worden door de overheid strikt op (maar past niét nog strengere regels toe dan opgelegd worden).

 • De zalen in Drongen, Hof Van Zevenbergen (Ranst) en La Luna (Deurne) laten een afstand van 1,5 meter tussen de deelnemers toe.
 • Indien de maatregelen verstrengd worden (t.o.v. de situatie op 1 september 2021) kan de ACT Academie beslissen om 2 van de 4 interactieve opleidingsdagen van een basisopleiding die normaal gezien op locatie zouden doorgaan online te geven. Ook workshops en studiedagen kunnen indien de wettelijke maatregelen dit vereisen online gegeven worden in plaats van op locatie.
 • De ACT Academie dient zich te houden aan de reglementering van gehuurde lokalen zoals ‘t Parkske (Mortsel), de Oude Abdij Van Drongen, Entre Cour & Jardin (Melle) en La Luna (Deurne). Buiten onze wil om kunnen er ons extra coronamaatregels (zoals toegang tot de gebouwen met CST) opgelegd worden die cursisten moeten volgen.
 • Op de ACT Academie te Ranst wordt voor het plenair gedeelte zoveel mogelijk in de supergezellige, bloemrijke tuin gewerkt (op 1,5 m afstand). Wanneer het weer dit niet toelaat werken we binnen op een veilige manier. De deelnemers worden dan verdeeld in kleine groepjes die verspreid worden over de verschillende praktijklokalen en de rest van het huis ofwel of wordt de opleiding verplaatst naar locatie La Luna. Er wordt sowieso in elke basisopleiding ACT voornamelijk ervaringsgericht en in kleine groepjes gewerkt waar de trainer langskomt om feedback te geven.

Voor verdere vragen of opmerkingen kan je altijd mailen naar administratie@act-academie.be of bellen naar +32 (0) 468 34 54 92

Deurmat

Over ACT Academie

ACT Academie biedt (kortdurende en langere) opleidingen, cursussen, workshops en individuele therapie gebaseerd op derde generatie gedragstherapie en voedingspsychologie voor professionals, particulieren en bedrijven

Contact

ACT Academie BVBA
Massenhovensesteenweg 95
2520 Ranst
0468 34 54 92 (bereikbaar op ma. en vrijd. 10:30-15:00)
info@act-academie.be

ACT Academie
Centrum voor Voedingspsychologie