Algemene voorwaarden

Een opleiding, workshop of lezing organiseren brengt heel wat administratief werk en logistieke kosten met zich mee: facturatie, zalen, intake gesprekken, maaltijden, trainers… Is het volzet, dan zijn andere inschrijvingen geblokkeerd en is een laattijdige annulatie of verplaatsing is voor ACT Academie een pure verliespost. Schrijf jezelf daarom pas in als je zeker weet dat je ook daadwerkelijk kan deelnemen. Controleer ook goed de factuur- en inschrijvingsgegevens, en overweeg zorgvuldig voor welke praktische schikkingen je wenst: wel of geen overnachting(en), KMO-portefeuille of niet, maaltijdvoorkeuren… Elke wijziging achteraf brengt administratieve en logistieke kosten met zich mee die wij moeten doorrekenen.

Inschrijven

Op het einde van de inschrijvingsprocedure via deze website, wordt gevraagd de algemene voorwaarden (dit document) te accepteren via een checkbox. Daarna is de inschrijving geregistreerd en zijn de voorwaarden beschreven in dit document van kracht.

Controleer goed alle gegevens tijdens de inschrijving (factuurgegevens, voorkeuren, overnachting of niet, KMO-portefeuille, BEV of niet, …); voor elke wijziging achteraf wordt € 10 administratieve kosten aangerekend.

Wanneer je besluit om na een kennismakingsworkshop deel te nemen aan de zesdaagse basisopleiding ACT, laat je dat het best eerst aan ons weten. Je krijgt dan een korting van € 50 op de inschrijvingsprijs voor de zesdaagse opleiding en je mag de eerste opleidingsdag overslaan. Mail naar administratie@act-academie.be voor de voorwaarden.

Betalen

De betaling gebeurt via overschrijving en moet ten laatste binnen de 10 dagen voldaan zijn. Wacht niet te lang; zolang de betaling niet volledig voldaan is, behoudt ACT Academie zich het recht voor de inschrijving eenzijdig te annuleren. De betaling van de online webinars en workshops dient onmiddellijk (op de dag van de inschrijving) te gebeuren omwille van de korte termijn tot aan de startdatum.

Als na 10 dagen nog niet of onvolledig betaald is, begint een interest te lopen aan 1,5% per maand, en wordt bovendien een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag aangerekend met een minimum van €75. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

Als je het niet eens bent met een factuur, dan moet je aangetekend bezwaar aantekenen, verzonden aan ACT Academie, Massenhovensesteenweg 37B, 2520 Ranst, en dit binnen een termijn van 8 kalenderdagen na factuurdatum. Daarna wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

KMO-portefeuille

Als je met KMO-portefeuille wil betalen, start je deze procedure het best onmiddellijk op, omdat de aanvraag van de nodige documenten verschillende weken op zich kan laten wachten. Betaal het voorschot, indien gevraagd, zo snel mogelijk; het exacte bedrag vind je terug op je inschrijvingsbevestiging. Zolang niet àlle betalingen voldaan zijn, behoudt ACT Academie zich het recht voor de inschrijving eenzijdig te annuleren.

Verplaatsing inschrijving

Je kan vragen een inschrijving te verplaatsen naar een later moment indien er nog plaats vrij is. De kostprijs van een verplaatsing:

  • minstens 3 maanden op voorhand: eenmalige kost van € 50 excl. BTW
  • minstens 6 weken op voorhand: 15% van het inschrijvingsgeld
  • minstens 2 weken op voorhand: 30% van het inschrijvingsgeld
  • minstens 1 week op voorhand: 60% van het inschrijvingsgeld

Minder dan 1 week voor de start is een verplaatsing niet meer mogelijk. Voor online webinars is er wegens de hoge administratieve kost in verhouding tot het inschrijvingsgeld geen verplaatsing mogelijk.

Inhalen opleidingsdag

Indien je een opleidingsdag hebt gemist, bijvoorbeeld in geval van ziekte of overmacht, dan bestaat bij sommige opleidingen de mogelijkheid dat in te halen op een later moment. Maak daarvoor een afspraak op administratie@act-academie.be. Als bijdrage in de administratieve en logistieke kosten vragen we € 60 excl. BTW per ingehaalde dag.

Annulatie

Bij annulatie kan een deel van het inschrijvingsgeld worden terugbetaald:

  • minstens 3 maanden op voorhand: eenmalige kost van € 60 excl. BTW
  • minstens 6 weken op voorhand: 75% van het inschrijvingsgeld
  • minstens 2 weken op voorhand: 50% van het inschrijvingsgeld

Minder dan 2 weken op voorhand kan een inschrijving niet meer geannuleerd worden, en is het volledige bedrag verschuldigd. Voor online webinars is er wegens de hoge administratieve kost in verhouding tot het inschrijvingsgeld geen annulatie mogelijk.

Afwezigheid van de trainer

In geval dat de geplande trainer niet aanwezig kan zijn voor de opleiding omwille van ziekte of overmacht, zal de ACT Academie eerst proberen de opleiding te laten geven door een andere (geschikte) trainer. Indien dit niet mogelijk is, kan de opleiding geannuleerd worden of verplaatst worden.

In geval van annulatie, kan je je inschrijving verplaatsen naar een volgend opleidingsmoment of kiezen voor een terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Je kan nooit een bedrag terugvorderen dat groter is dan het betaalde inschrijvingsgeld. Indien een deel van de opleiding reeds gegeven werd, kan het inschrijvingsgeld gedeeltelijk teruggevraagd worden (volgens een eenvoudige regel van 3).

In geval van verplaatsing van een cursusdag voor particulieren wordt de inhaalsessie gegeven op dezelfde weekdag als de andere cursusdagen.

In geval van verplaatsing van een opleidingsdag van een meerdaagse opleiding kan de cursist kiezen tussen de inhaaldag die voor de hele groep georganiseerd wordt of voor een inhaaldag in een volgende reeks van de opleiding.

Overmacht

Indien een opleiding of een deel daarvan niet kan doorgaan zoals voorzien door overmacht  (bv. maatregelen van de overheid of onzekerheid daarover), dan zal de ACT Academie de betrokken opleidingsdagen online laten doorgaan (met een maximum van 1/3 van het totaal aantal opleidingsdagen) en/of verplaatsen naar een later moment.

In geval van verplaatsing van een opleidingsdag zal de ACT Academie een nieuwe datum voorstellen. Mocht dit niet passen, dan kan de cursist desgewenst de inhaaldag ook volgen in een andere reeks van de opleiding.

Jouw contactgegevens in geval van last-minute wijzigingen

Let op dat je bij de inschrijving het gsm-nummer én emailadres doorgeeft waarop je bereikbaar bent op de dag van de opleiding/cursus zelf en de dagen tevoren zodat we je last-minute wijzigingen kunnen doorgeven. Last-minute wijzigingen zullen per sms én per email gemeld worden. Je bent zelf verantwoordelijk om deze media te checken.

Voor verdere vragen of opmerkingen kan je altijd mailen naar administratie@act-academie.be of bellen naar +32 (0) 468 34 54 92

Deurmat

Over ACT Academie

ACT Academie biedt opleidingen, cursussen, workshops en individuele therapie gebaseerd op derde generatie gedragstherapie en voedingspsychologie voor professionals, particulieren en bedrijven

Contact

ACT Academie BVBA
Massenhovensesteenweg 95
2520 Ranst
0468 34 54 92
info@act-academie.be