Voedingspsychologie & ACT (kennismaking van 11 uur via webinar en interactieve workshop)

Gebruik voeding om psychisch welzijn te verbeteren en zet Acceptance and Commitment Therapy in om voedingsgewoonten te veranderen

Klik hier voor de brochure KM WS VP & ACT.

Bekijk hier het YouTube filmpje ‘Waarom is de voedingspsychologie zo belangrijk?!’.

Kennismaking met voedingspsychologie & ACT: 10 uur via webinar en interactieve workshop

Je leert:

 • voeding gebruiken om angsten, depressieve stemming, piekeren, een laag zelfbeeld, vermoeidheid, slaapklachten, aandachtsproblemen, pijn en overgewicht te verbeteren
 • ACT kennen als model om te helpen bij voedingsgewoonten veranderen: je voedingspatroon veranderen is gemakkelijk gezegd maar niet eenvoudig gedaan.

 Voor wie?

De workshop richt zich tot psychologen en andere hulpverleners (diëtisten, artsen, coaches, opvoeders, …) die voeding willen gebruiken om psychische klachten (en de lichamelijke gezondheid) te verbeteren. Je hoeft geen achtergrond te hebben in voedingsleer of fysiologie. Je bent wel leergierig en nieuwsgierig naar zowel de praktijk als de theorie die erachter zit. 

Wat is voedingspsychologie?

Voedingspsychologie is een nieuw evidence based domein binnen de gezondheidszorg waar we voedingsgewoonten verbeteren met als doel psychische klachten te verbeteren.

We focussen in deze workshop op het verbeteren van 2 fysiologische processen: de bloedsuikerbijnieras en de neurotransmitters.

Zo werken we aan psychische en lichamelijke klachten zoals angsten, weinig zelfvertrouwen, depressieve gevoelens & futloosheid, energie- en concentratieproblemen,

verslaving, slaapklachten, overgewicht, darmklachten, pijn, immuniteitsproblemen etc.

De principes uit neuropsychologie, biochemie, celbiologie, fysiologie en gastro-enterologie worden in een helder én levendig jasje gestoken zodat ze begrijpbaar zijn voor iedereen.

Waarom Acceptance and Commitment Therapy (ACT)?

Voedingsgewoonten veranderen is niet gemakkelijk. We gebruiken ACT om die verandering van voedingsgewoonten te motiveren en te ondersteunen.

Acceptance and Commitment Therapy (kortweg ACT) is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie.

ACT helpt bij verandering van voedingsgewoonten:

 • je wordt je meer bewust van je voedingsgewoonten en welk effect deze hebben op hoe je je voelt
 • je wordt je bewust van wat je écht belangrijk vindt in je leven en welk negatief effect ongezonde voedingsgewoonten hierop hebben
 • je leert omgaan met de moeilijke emoties die aanleiding geven tot ongezond eten zoals drang naar snoep, vermoeidheid, stress, angst voor kritiek etc.
 • je leert technieken om met storende gedachten om te gaan zoals ‘ik heb geen doorzettingsvermogen’, ‘ik verdien nu iets lekker’, ‘ik start morgen wel’, ‘ik moet gewoon mee eten met de anderen’
 • je leert concrete en vooral haalbare stappen te zetten i.p.v. te “jojo-en”

Je kan ACT ook inzetten als primair behandelingsmodel bij de behandeling van angsten, depressie, burn-out, rouw, eetstoornissen, andere psychische klachten, loopbaanbegeleiding, leerlingenbegeleiding en tabakologie.

Doel van de workshop

In deze workshop maak je kennis met de voedingspsychologie en met hoe je ACT kan inzetten bij het veranderen van voedingsgewoonten.

In detail leer je
 • de plaats van de voedingspsychologie binnen de gezondheidszorg kennen
 • het onderzoek naar het effect van voeding op psychisch welzijn kennen
 • de invloed van schommelingen in de bloedsuikerspiegel op psychische klachten en overgewicht
 • wat het verslavend effect is van suiker
 • een methode om de bloedsuikerspiegel te stabiliseren en een eerste actieplan opmaken
 • welke neurotransmitters betrokken zijn bij ongezonde voedingsgewoonten en hoe je deze kan meten
 • hoe je deze neurotransmitters kan verbeteren aan de hand van voeding en specifieke nutriënten
 • visuele schema’s kennen om deze mechanismen aan cliënten uit te leggen
 • tips & tricks om stapsgewijs gezonder te eten
 • kennismaken met de 6 ACT-processen aan de hand van twee metaforen
 • hoe ACT kan toegepast worden op het domein van de voedingspsychologie om:
 • cliënten te motiveren om voedingsgewoonten te veranderen
 • om te gaan met moeilijke gevoelens, gedachten en sensaties die optreden bij het veranderen van voedingsgewoonten (in de volledige basisopleiding leer je de ACT-technieken toe te passen, in de workshop krijg je enkel een overzicht)

De workshop focust op de noden van professionals (niveau hoger onderwijs en master).

 Tijdsinvestering en opbouw workshop

De workshop en voorbereiding erop bestaat uit de combinatie van verschillende werk- en leervormen.

Opbouw van de workshop

Voorbereiding vooraf: webinar ACT             

Vooraf aan de workshop bekijk je videomateriaal (met slides en bijlagen). Je leert de eerste ACT-metaforen kennen. Dit materiaal is beschikbaar gedurende 4 weken vooraf aan de workshop (wanneer je betaling volledig in orde is of de KMO-portefeuille doorgestort is) tot aan de workshop zelf.

Voorbereiding vooraf: theorie voedingspsychologie

Vooraf aan de workshop kan je 3 video’s bekijken (van elk ongeveer een uur) waarmee je het theoretische luik van de voedingspsychologie verwerkt. Tijdens de workshop kan je hier vragen over stellen en wordt de link naar de praktijk gelegd.

Interactieve workshop

Tijdens de interactieve workshop komt dit aan bod:

 1. nabespreking theorie + vertaling naar de praktijk
 2. ruimte voor vragen
 3. de motivatie voor verandering van voedingsgewoonten vinden in waarden (ACT)
 4. haalbare en concrete doelen stellen in kleine groepjes

Methode – leerplatform

De workshop combineert de voordelen van verschillende leer- en werkvormen. Je kan vooraf de theorie verwerken, terwijl je noch het praktijkgerichte noch het interactieve aspect van een workshop hoeft te missen.

 • De theorie verwerk je aan de hand van video’ s zodat we op de interactieve workshop praktijk- en ervaringsgericht kunnen werken
·        ACT is geen praattherapie.

We gebruiken concrete technieken zoals ervaringsgerichte oefeningen, beelden en metaforen. ACT wordt door de therapeut ervaren als zeer waardevol voor het eigen leven en voldoening gevend in cliëntwerk.

Een gebruiksvriendelijk online leerplatform – video opname

Gebruiksvriendelijk online leerplatform Huddle

We weten dat het voor sommige deelnemers een drempel is om online opleiding te volgen of dat zij zich niet thuis voelen in de technische aspecten ervan. We geven je alle informatie hierrond die je nodig hebt en je kan op voorhand alles rustig uittesten. Wanneer je betaling volledig in orde is (of de KMO-portefeuille doorgestort is) krijg je toegang tot het ACT-webinar (beschikbaar vanaf 4 weken voor de start van de workshop).

Video opname

Er wordt in Zoom een video opname gemaakt van de plenaire gedeelten van de workshop. Deze kan gedeeld worden met deelnemers aan de workshop die verhinderd zijn op de workshop zelf. Dit kan slechts voor een beperkt aantal lesuren en de opnames worden slechts voor een beperkte tijdsduur (7 dagen) ter beschikking gesteld. Het is niet toegestaan aan de deelnemers om audio- of video opnames te maken.

FAQ: verschil tussen basisopleiding ACT – basisopleiding voedingspsychologie & ACT

Er is erg weinig overlap tussen de interactieve dagen van de 2 basisopleidingen.

De tweedaagse kennismaking met ACT via webinar is wél dezelfde (dag 1-2).

Indien je ACT wil leren toepassen op andere domeinen dan het veranderen van voedingsgewoonten volg je best ook de basisopleiding ACT.

In de opleiding voedingspsychologie & ACT krijg je een tweedaagse kennismaking met ACT en leer je het ACT-model toepassen op het domein van voedingsgewoonten veranderen aan de hand van een protocol. Indien je het ACT-model erg flexibel wil gebruiken bij andere doelgroepen kan je tegelijkertijd, voordien of nadien de basisopleiding ACT volgen.

 

In-huis training ACT

Bij vragen, contacteer ons via info@act-academie.be of  +32 (0) 472/96.54.55

De ACT Academie voorziet ook in-huis ACT opleidingen voor centra GGZ, teams in ziekenhuizen en groepspraktijken. Contacteer ons voor een opleiding op maat.

Deurmat

Over ACT Academie

ACT Academie biedt (kortdurende en langere) opleidingen, cursussen, workshops en individuele therapie gebaseerd op derde generatie gedragstherapie en voedingspsychologie voor professionals, particulieren en bedrijven

Contact

ACT Academie BVBA
Massenhovensesteenweg 95
2520 Ranst
0468 34 54 92 (bereikbaar op ma. en vrijd. 10:30-15:00)
info@act-academie.be

ACT Academie
Centrum voor Voedingspsychologie