Inhoud en werkwijze van de ACT basisopleiding in detail

Dag 1-2 video’s via webinar (niet begeleid)

Je leert:

 • een aantal belangrijke theoretische uitgangspunten van ACT kennen
 • de 6 kernprocessen in ACT kennen aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen
 • handige metaforen om ACT-vaardigheden snel aan te leren
 • casusconceptualisaties maken: het vertalen van de situatie van de cliënt in het ACT-model (aan de hand van een casus)

De inhoud van deze eerste 2 dagen leent zich zeer goed om deze via een webinar te volgen. De video’s zijn beschikbaar vanaf een tweetal maanden vooraf aan de start van de opleiding (tot aan de start van de opleiding). De video’s worden verondersteld verwerkt te zijn. De eerste plenaire opleidingsdag werken we verder op basis van de geleerde vaardigheden en de thuisopdrachten die bij het Webinar horen. 

We raden aan om minstens 1 maand voor de start aan de opleiding te starten met het verwerken van het materiaal. Het webinar is inhoudsdens en je hebt tijd nodig om alles te integreren en de thuisopdrachten te maken.

Alle materiaal wordt aangeboden via een gebruiksvriendelijk online leerplatform Huddle. Zo vindt je snel alle digitale materialen terug en wordt je door het systeem begeleid om alle voorbereidingen te maken.

Dag 3-4 (begeleid door de trainer)

In dag 3 en 4 leer je ACT van binnenuit kennen vanuit de cliëntpositie. We werken praktijk- en ervaringsgericht met oefeningen die op verschillende ACT-processen tegelijk beroep doen.

Cursisten ervaren dit als essentieel om ACT doorvoeld te kunnen doorgeven aan cliënten. Zij ervaren dit als een grote meerwaarde voor zichzelf om meer in contact te komen met eigen waarden en dromen en daarvoor te gaan. Je leert zelf omgaan met storende gedachten, moeilijke gevoelens en lichaamssensaties.

 • kennismaking met elkaar aan de hand van oefeningen die je ook in groepen kan gebruiken om aan veiligheid te werken
 • ruimte voor vragen en nabespreking van de inhoud van het Webinar
 • extra ervaringsgerichte oefeningen om de ACT-processen te leren kennen
 • je doorloopt een eigen ACT-proces met persoonlijk materiaal; je oefent ACT-vaardigheden in met medecursisten en je krijgt begeleiding van de trainer hierin
 • je leert krachtige technieken aan die tot positieve veranderingen in je eigen leven leiden

In het tweede deel van de opleiding trainen we verder op de ACT-vaardigheden vanuit de hulpverlenerspositie.

Dag 5 (begeleid door de trainer)

Je leert 

 • de link tussen ACT en de toegepaste gedragsanalyse
 • aan de hand van de gezamenlijke micro-analyse van een casus flexibeler ACT-consistent reageren op reacties van de cliënt
 • de GGGGG-techniek op een ACT-consistente wijze gebruiken

De inhoud van deze dag leent zich perfect voor een live Zoom sessie. Tijdens de groepswerking werken we in “break-out rooms”. Dit is een opleidingsdag die door iedereen op hetzelfde moment online gevolgd wordt. 

Dag 6-7 (begeleid door de trainer)

 • rollenspelen in grote groep en in kleine groepjes met casussen van de deelnemers 
 • aandachtspunten bij de verschillende ACT-processen
 • een korte kennismaking met compassie-werk
 • je leert je eigen storende gedachten en moeilijke gevoelens kennen die spelen bij jouw begeleidingen en hier ACT-consistent mee omgaan
 • je maakt je eigen ACT-gereedschapskoffer met technieken die je vlot kan gebruiken

Huiswerkopdrachten en intervisie

Tussen de opleidingsdagen door werk je aan opdrachten die je inzichten verdiepen en het leerproces versnellen.

 • literatuur doornemen
 • mindfulness- en concentratie oefeningen
 • ervaringsgerichte oefeningen herhalen 
 • creatieve opdrachten die je ACT-vaardigheden meer integreren in je leven
 • transcripten van oefeningen bestuderen
 • experimenteren met het gebruiken van je nieuwe vaardigheden bij cliënten
 • bekijken van video’s van delen van therapiesessies

Dag 8: Intervisie en supervisie

Je neemt tijdens de opleiding deel aan 3 of 4 intervisiemomenten (van telkens 2 uur; afhankelijk van de startdatum van de opleiding) waar je de ACT-vaardigheden verder traint met medecursisten (groepjes van 4). Deze intervisiemomenten spreek je af op de voorafgaande opleidingsdag met medecursisten die zich kunnen vrijmaken op eenzelfde moment als jij.

Na de eerste intervisie kan je met jouw eigen intervisiegroep deelnemen aan een supervisiemoment (online; 1 uur) om vragen te stellen die naar boven zijn gekomen bij de intervisie. 

De deelnemers aan de online ACT-opleidingen hebben ook een tweede supervisiemoment na dag 5.

De intervisiegroepen worden samengesteld op basis van niveau van voorbereiding vóóraf aan de opleiding en het bijhouden van de thuisopdrachten tijdens de opleiding zodat de cursisten die zich maximaal inzetten voor de opleiding kunnen genieten van de inzet van hun mede-intervisanten.

Deurmat

Over ACT Academie

ACT Academie biedt (kortdurende en langere) opleidingen, cursussen, workshops en individuele therapie gebaseerd op derde generatie gedragstherapie en voedingspsychologie voor professionals, particulieren en bedrijven

Contact

ACT Academie BVBA
Massenhovensesteenweg 95
2520 Ranst
0468 34 54 92 (bereikbaar op ma. en vrijd. 10:30-15:00)
info@act-academie.be

ACT Academie
Centrum voor Voedingspsychologie