Inhoud en werkwijze van de ACT basisopleiding in detail

Dag 1 

Je leert:

 • een aantal belangrijke theoretische uitgangspunten van ACT kennen
 • de 6 kernprocessen in ACT kennen aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen
 • handige metaforen om ACT-vaardigheden snel aan te leren
 • casusconceptualisaties maken: het vertalen van de situatie van de cliënt in het ACT-model (aan de hand van een casus)

De inhoud van de eerste dag leent zich zeer goed om deze via een webinar te volgen. Je kan dit volgen op een moment naar jouw keuze (voorafgaand aan de plenaire sessie van dag 2). Je kan het webinar in delen bekijken gedurende 5 dagen vanaf dat je de login hebt ontvangen.

Dag 2-3

In dag 2 en 3 leer je ACT van binnenuit kennen vanuit de cliëntpositie. We werken praktijk- en ervaringsgericht.

Cursisten ervaren dit als essentieel om ACT doorvoeld te kunnen doorgeven aan cliënten. Zij ervaren dit als een grote meerwaarde voor zichzelf om meer in contact te komen met eigen waarden en dromen en daarvoor te gaan. Je leert zelf omgaan met storende gedachten, moeilijke gevoelens en lichaamssensaties.

 • kennismaking met elkaar aan de hand van oefeningen die je ook in groepen kan gebruiken om aan veiligheid te werken
 • ruimte voor vragen en nabespreking van de inhoud van dag 1
 • extra ervaringsgerichte oefeningen om de ACT-processen te leren kennen
 • je doorloopt een eigen ACT-proces met persoonlijk materiaal; je oefent ACT-vaardigheden in met medecursisten en je krijgt begeleiding van de trainer hierin
 • je leert krachtige technieken aan die tot positieve veranderingen in je eigen leven leiden

 

In het tweede deel van de opleiding trainen we verder op de ACT-vaardigheden vanuit de hulpverlenerspositie.

Dag 4

Je leert 

 • de link tussen ACT en de toegepaste gedragsanalyse
 • aan de hand van de gezamenlijke micro-analyse van een casus flexibeler ACT-consistent reageren op reacties van de cliënt
 • de GGGGG-techniek op een ACT-consistente wijze gebruiken

De inhoud van deze dag leent zich perfect voor een live Zoom sessie. Tijdens de groepswerking werken we in “break-out rooms”. Dit is een opleidingsdag die door iedereen op hetzelfde moment gevolgd wordt. 

Dag 5-6

 • rollenspelen in grote groep en in kleine groepjes met casussen van de deelnemers 
 • aandachtspunten bij de verschillende ACT-processen
 • een korte kennismaking met compassie-werk
 • je leert je eigen storende gedachten en moeilijke gevoelens kennen die spelen bij jouw begeleidingen en hier ACT-consistent mee omgaan
 • je maakt je eigen ACT-gereedschapskoffer met technieken die je vlot kan gebruiken

Huiswerkopdrachten en intervisie

Tussen de opleidingsdagen door werk je aan opdrachten die je inzichten verdiepen en het leerproces versnellen.

 • literatuur doornemen
 • mindfulness- en concentratie oefeningen
 • ervaringsgerichte oefeningen herhalen 
 • creatieve opdrachten die je ACT-vaardigheden meer integreren in je leven
 • transcripten van oefeningen bestuderen
 • experimenteren met het gebruiken van je nieuwe vaardigheden bij cliënten
 • bekijken van video’s van delen van therapiesessies

Intervisie en supervisie

Na dag 3 en na dag 4 neem je deel aan intervisiemomenten (van telkens 2,5 uur) waar je de ACT-vaardigheden verder traint met medecursisten (groepjes van 4). Deze intervisiemomenten spreek je af op de voorafgaande opleidingsdag met medecursisten die zich kunnen vrijmaken op eenzelfde moment als jij.

Na de eerste intervisie kan je met jouw eigen intervisiegroep optioneel deelnemen aan een supervisiemoment (online; 1 uur) om vragen te stellen die naar boven zijn gekomen bij de intervisie. 

Deurmat

Over ACT Academie

ACT Academie biedt opleidingen, cursussen, workshops en individuele therapie gebaseerd op derde generatie gedragstherapie en voedingspsychologie voor professionals, particulieren en bedrijven

Contact

ACT Academie BVBA
Massenhovensesteenweg 95
2520 Ranst
0468 34 54 92
info@act-academie.be

ACT Academie
Centrum voor Voedingspsychologie