basisopleiding ACT (6 dagen)

Datum(s): 30 okt, 31 okt, 21 nov, 7 dec en 8 dec 2020

In de zesdaagse basisopleiding ACT leer je het ACT-model op korte tijd efficiënt kennen en toepassen. Dit evidence-based therapeutisch model uit de derde generatie gedragstherapie is enerzijds directief en efficiënt, en anderzijds zeer warm, zacht en empathisch. Het omvat de ideale mix van acceptatievaardigheden en gedragsverandering en is toepasbaar in zowel therapeutische als niet-therapeutische contexten. 

Binnen ACT werken we down-to-earth. Het is voor hulpverleners een aangename en voldoening gevende therapievorm. Je raakt namelijk niet verstrikt in de verhalen en emoties van de cliënt, maar werkt meteen naar hun essentie (waarden en pijn) toe.

Wil je eerst meer weten over ACT, lees dan de pagina Wat is ACT?

Voor wie?

De opleiding richt zich tot hulpverleners en andere geïnteresseerden die op korte tijd het ACT-model willen leren kennen en er snel mee aan de slag willen in de praktijk. Dit kunnen professionelen uit de gezondheidszorg (eerste, tweede of derde lijn) zijn.

Doel van de opleiding

De opleiding maakt je vertrouwd met de basisprincipes van ACT en stelt je in staat om de geleerde technieken zelfstandig toe te passen in de praktijk. Je leert naar je cliënt kijken vanuit een functie-analytische bril. Je gaat je met andere woorden afvragen wat de functie (i.e. de bedoeling) is van het vermijdingsgedrag van een cliënt, waarom een cliënt op een bepaalde manier handelt. Je leert daarbij signalen herkennen van tekorten in ACT-vaardigheden en je leert daar op verschillende manieren flexibel op reageren.

Je krijgt bruikbare handvatten om je sessies to-the-point te houden en om je eigen therapeutische handelen te optimaliseren. 

Na deze opleiding (aangevuld door zelfstandige literatuur) beschik je over de nodige vaardigheden om een ACT-protocol te volgen.

Inhoud en werkwijze

De opleiding is sterk praktijkgericht en we focussen op het ontwikkelen van vaardigheden die niet uit de boeken te leren zijn. De opleiding is dus ook erg waardevol voor hulpverleners die reeds met ACT werken.

De inhoud van dag 1 en 4 leent zich perfect om online aan te leren. Daardoor kunnen we op dagen 2-6 extra praktijkgericht werken. Op tussentijdse intervisie- en supervisiemomenten train je verder je ACT-vaardigheden en kan je feedback krijgen van de trainer.

Kijk hier voor een de inhoud en werkwijze van de verschillende ACT-opleidingsdagen in detail.

Tijdsinvestering

De opleiding bestaat uit zes opleidingsdagen met een totaal van 36 lesuren (excl. pauzes), 5 uur intervisie en 1 uur supervisie. Indien je het maximale uit de opleiding wil halen, neem je ook het huiswerk ter harte:

 • mindfulnessoefeningen herhalen: 3 keer per week, gemiddeld 15 minuten per dag
 • algemene huiswerkopdrachten: gemiddeld 1 uur per opleidingsdag (dus 6 uur in totaal)
 • casusconceptualisaties van eigen cliënt(en): gemiddeld 2 uur
 • bekijken van video’s (1 uur)
 • instuderen van transcripten van oefeningen (2 uur)
 • creatieve opdrachten (2 uur)
 • literatuur doornemen (8 uur)

Vlaams opleidingsverlof & betaald educatief verlof

Vlaams opleidingsverlof en betaald educatief verlof (info) zijn in aanvraag voor deze opleiding. Je kan tijdens de registratie aangeven of je hiervan gebruik wenst te maken.

Data

Dag 1: een dag te volgen via het webinar op een vrij te kiezen moment (beschikbaar vanaf 26 september; trainer Sara)
Dag 2: 30 oktober (trainer Marco)
Dag 3: 31 oktober (trainer Marco)
Dag 4: 21 november (via Zoom, trainer Marco)
Dag 5: 7 december (trainer Tinne)
Dag 6: 8 december (trainer Tinne)
Intervisiesessie 1 tussen 28 oktober en 15 november (op een moment in onderling overleg)
Intervisiesessie 2 tussen 20 november en 5 december  (op een moment in onderling overleg)
De intervisie groepjes worden gevormd op dag 3 en op dat moment kan je groep zich opgeven voor een supervisie moment.
Supervisie (met je eigen intervisiegroepje) is mogelijk op:
 • vrijdag 20 of 27 november (tussen 08u30 en 16u00)
 • zaterdag 28 november om 10u00 of 11u00 (beperkte plaatsen)

Locatie en overnachtingsmogelijkheden

Het Rustpunt (dag 2 en 3), Oude Abdij Drongen (dag 5 en 6) en online.

Op 7 december kan je op locatie overnachten (indien er nog vrije kamers zijn).

Opmerkingen

 • Na je inschrijving en betaling ontvang je een paswoord waarmee je het webinar van dag 1 op een door jou gekozen moment kan bekijken (beschikbaar vanaf 1 maand voor de start van de opleiding). 
 • Dag 4 werken we online via het Zoom platform, een verrassend leuk, interactief en gebruiksvriendelijk systeem. Je kan alvast de desktop versie downloaden en installeren. Je hoeft geen account aan te maken. Je kan op voorhand testen of je vlot binnen geraakt in de “zoom kamer”.
 • Er wordt een video opname gemaakt van de plenaire gedeelten van dag 4. Van de andere dagen wordt van de plenaire gedeelten een audio opname gemaakt. Deze kunnen gedeeld worden met deelnemers aan de opleiding die onverwacht verhinderd zijn op het opleidingsmoment zelf. Dit kan slechts voor een beperkt aantal lesuren en de opnames worden slechts voor een beperkte tijdsduur ter beschikking gesteld. Het is niet toegestaan aan de deelnemers om audio- of video opnames te maken.

Corona

Alle corona veiligheidsmaatregelen worden genomen om de opleiding op een veilige manier te kunnen laten doorgaan. De zaal is groot genoeg om op 1,5 meter afstand van elkaar te blijven.

inschrijven

Deurmat

Over ACT Academie

ACT Academie biedt opleidingen, cursussen, workshops en individuele therapie gebaseerd op derde generatie gedragstherapie en voedingspsychologie voor professionals, particulieren en bedrijven

Contact

ACT Academie BVBA
Massenhovensesteenweg 95
2520 Ranst
0468 34 54 92
info@act-academie.be

ACT Academie
Centrum voor Voedingspsychologie