basisopleiding ACT bij kinderen (6 dagen)

Datum(s): 19 apr, 3 mei, 17 mei, 31 mei, 14 jun en 28 jun 2023, van 10u00 tot 17u00

(update op 10/3: mail voor de 1ste plaats op de wachtlijst naar info@act-academie.be)

In de zesdaagse basisopleiding ACT leer je het ACT-model op korte tijd efficiënt kennen en toepassen. Deze zesdaagse opleiding, die we organiseren in samenwerking met ACT4kids, is toegespitst op de toepassing van ACT bij kinderen.

Er is zeer weinig overlap met de algemene basisopleiding ACT. Deze opleiding ‘ACT bij kinderen’ is dus ook geschikt voor hulpverleners die de algemene basisopleiding al gevolgd hebben. De aanpak in deze opleiding is van het eerste moment op het werken met kinderen gericht.

Wil je eerst meer weten over ACT, lees dan de pagina Wat is ACT?

Voor wie?

De opleiding richt zich tot hulpverleners (beginners in ACT en gevorderden die het model willen gebruiken bij kinderen) die op korte tijd het ACT-model willen leren kennen en er snel mee aan de slag willen kunnen in de praktijk. Dit kunnen professionelen uit de gezondheidszorg (eerste, tweede of derde lijn) zijn, maar ook personen met een andere achtergrond kunnen deelnemen.

Deze basisopleiding ACT is specifiek gericht op hulpverleners die met kinderen werken. De vertaling van de gebruikte technieken naar jongeren en volwassenen komt kort aan bod.

Je kan deze opleiding ook volgen zonder dat je eerst de algemene ACT-opleiding volgt. We starten vanaf nul.

Max. 16 deelnemers. Meer info bij veelgestelde vragen

Doel van de opleiding

Het in beginsel kunnen toepassen van Acceptance and Commitment Therapy bij kinderen en jongeren gebruikmakend van de methodiek ACT4kids in zowel individuele als groepsgerichte begeleiding.

Subdoelen theorie:

 • Basiskennis en -toepassing van de theoretische achtergrond van Acceptance and Commitment Therapy (zes kernprocessen, psychologische flexibiliteit als doel, Relational Frame Theory, Creatieve Hulpeloosheid)
 • Verschillen en overeenkomsten kennen in de toepassing van ACT bij volwassenen en de toepassing van ACT bij kinderen en jongeren, rekening houdende met de psychologische en neurologische ontwikkeling.

Subdoelen diagnostiek:

 • Weten welke diagnostische instrumenten er bestaan en hoe deze in te zetten.
 • Functionele analyse kunnen maken van gedrag van kinderen en jongeren en de rol van context hierin mee kunnen nemen.
 • Kunnen opstellen van casusconceptualisatie aan de hand van ACT4kids model.

Subdoelen behandeling:

 • Kunnen opstellen van begeleidingsplan.
 • Verschillende begeleidingsoefeningen kennen en kunnen uitvoeren.
 • Therapeutische grondhouding kennen en voldoende kunnen uitdragen.
 • Om kunnen gaan met knelpunten in en rondom begeleiding van kinderen en jongeren (zoals motivatie, therapietrouw, buiten begeleiding om oefenen).
 • Kennen en kunnen uitvoeren van protocol voor groepen.

Werkwijze

Je stapt met mij over het Eiland (metafoor voor het leven), leert spelenderwijs alles over het ACT4kids-model, we gaan dieper in op o.a. hoe je motiveert en bijvoorbeeld de ouders betrekt, je doet een ton aan oefeningen en gedragsexperimentjes, je doet inzichten op over hoe en waarom ACT4kids aansluit bij de leefwereld en het ontwikkelingsniveau van kinderen en jongeren, maar we gaan dit allemaal vooral op heel plezierige manier doen: spelen = leren!

 • theoretische uiteenzetting van het ACT-model, de situering ervan binnen de therapiewereld en belangrijke uitgangspunten
 • ervaringsgerichte oefeningen om het ACT-model te leren kennen vanuit de hulpverlenerspositie en om de ACT-vaardigheden te kunnen modellen in contacten met cliënten
 • casusconceptualisaties maken (o.a. van eigen meegebrachte casussen): het vertalen van de situatie van de cliënt in het ACT-model
 • rollenspelen in grote groep en in kleine groepjes om de ACT-technieken niet enkel theoretisch maar ook praktisch in de vingers te krijgen
 • huiswerkopdrachten (literatuur doornemen, mindfulnessoefeningen, ervaringsgerichte oefeningen maken, transcripten van oefeningen bestuderen…) om het leerproces aanzienlijk te versnellen.

Tijdsinvestering

De opleiding bestaat uit zes opleidingsdagen van 10h00 tot 17h00, met een totaal van 36 contacturen (excl. pauzes). Indien je het maximale uit de opleiding wil halen, neem je ook het huiswerk ter harte:

 • algemene huiswerkopdrachten: gemiddeld 1 uur per opleidingsdag (dus 6 uur in totaal)
 • casusconceptualisaties van eigen cliënt(en): gemiddeld 4 uur
 • Verplichte literatuur voor deelnemers (zelf aan te schaffen; het boek is niet inbegrepen in de prijs):
  • Samsen, G.M. & De Heus, J.L. (2017). Acceptance and Commitment Therapy bij kinderen en jongeren. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. (131 pagina’s)
  • Jansen, G., & Batink, T. (2014). Time to ACT! Het basisboek voor professionals. Zaltbommel: Thema. (442 pagina’s)

In samenwerking met ACT4kids worden een aantal opleidingsmaterialen voorzien (deelnemersboek, scheurblok, tasje, uil).

Certificatie

De deelnemer is in staat om aan het eind van de opleiding een casusconceptualisatie op te stellen en een begeleidingsplan te ontwerpen. De deelnemer levert beide schriftelijk in bij de opleider.

Bij voldoende blijk van kunnen wordt een certificaat (van deelname en voldoende kunde en kennis) aan de deelnemer uitgereikt.

Data

19 apr, 3 mei, 17 mei, 31 mei, 14 jun en 28 jun 2023, van 10u00 tot 17u00

Locatie

De opleidingsdagen gaat door in Hof Van Zevenbergen te Ranst.

KMO – VOV – accreditatie

 • KMO wordt hervormd vanaf jan. 2023. Meer info vind je hier.
 • deze opleiding komt niet in aanmerking voor VOV aangezien VOV de mogelijke opleidingsdomeinen erg heeft beperkt
 • er zal accreditatie aangevraagd worden bij de BVP (maar niét bij de VVGT)
 • voor accreditatie voor Nederlandse beroepsverenigingen kijk hier bij veelgestelde vragen
inschrijven

Deurmat

Over ACT Academie

ACT Academie biedt (kortdurende en langere) opleidingen, cursussen, workshops en individuele therapie gebaseerd op derde generatie gedragstherapie en voedingspsychologie voor professionals, particulieren en bedrijven

Contact

ACT Academie BVBA
Massenhovensesteenweg 95
2520 Ranst
0468 34 54 92 (bereikbaar op ma. en vrijd. 10:30-15:00)
info@act-academie.be

ACT Academie
Centrum voor Voedingspsychologie