basisopleiding ACT (6 dagen)

Datum(s): 25 mrt, 26 mrt, 29 apr, 19 mei en 20 mei 2021

In de zesdaagse basisopleiding ACT leer je het ACT-model op korte tijd efficiënt kennen en toepassen. Dit evidence-based therapeutisch model uit de derde generatie gedragstherapie is enerzijds directief en efficiënt, en anderzijds zeer warm, zacht en empathisch. Het omvat de ideale mix van acceptatievaardigheden en gedragsverandering en is toepasbaar in zowel therapeutische als niet-therapeutische contexten. 

Binnen ACT werken we down-to-earth. Het is voor hulpverleners een aangename en voldoening gevende therapievorm. Je raakt namelijk niet verstrikt in de verhalen en emoties van de cliënt, maar werkt meteen naar hun essentie (waarden en pijn) toe.

Wil je eerst meer weten over ACT, lees dan de pagina Wat is ACT?

Voor wie?

De opleiding richt zich tot hulpverleners en andere geïnteresseerden die op korte tijd het ACT-model willen leren kennen en er snel mee aan de slag willen in de praktijk. Dit kunnen professionelen uit de gezondheidszorg (eerste, tweede of derde lijn) zijn.

Doel van de opleiding

 • De opleiding maakt je vertrouwd met de basisprincipes van ACT en stelt je in staat om de geleerde technieken zelfstandig toe te passen in de praktijk.
 • Na deze opleiding (aangevuld door zelfstandige literatuur) beschik je over de nodige vaardigheden om een ACT-protocol te volgen.
 • Je krijgt bruikbare handvatten om je sessies to-the-point te houden en om je eigen therapeutische handelen te optimaliseren. Je krijgt hierbij de 10+ jaar ervaring van de trainers mee.
 • Je leert naar je cliënt kijken vanuit een functie-analytische bril. Je gaat je met andere woorden afvragen wat de functie (i.e. de bedoeling) is van het vermijdingsgedrag van een cliënt, waarom een cliënt op een bepaalde manier handelt. Je leert daarbij signalen herkennen van tekorten in ACT-vaardigheden en je leert daar op verschillende manieren flexibel op reageren.

Inhoud en werkwijze

De opleiding is sterk praktijkgericht en we focussen op het ontwikkelen van vaardigheden die niet uit de boeken te leren zijn. Het grootste deel van de theorie volg je vooraf aan de opleiding via een Webinar. Daardoor kunnen we op dagen 2-6 extra praktijkgericht werken.

Op tussentijdse intervisie- en supervisiemomenten train je verder je ACT-vaardigheden en kan je feedback krijgen van de trainer (enkel tijdens supervisie; niet tijdens intervisie).

Kijk hier voor de inhoud en werkwijze van de verschillende ACT-opleidingsdagen in detail.

Tijdsinvestering

De opleiding bestaat uit vijf interactieve opleidingsdagen met een totaal van 30 begeleide lesuren (excl. pauzes, incl. 1 uur supervisie) + 10+ uur lesuren via Webinar (niet-begeleid) + 5 uur intervisie. 

Daarnaast krijg je thuisopdrachten:

 • mindfulnessoefeningen herhalen: 3 keer per week, gemiddeld 15 minuten per dag
 • algemene huiswerkopdrachten: gemiddeld 1 à 1,5 uur per opleidingsdag 
 • casusconceptualisaties van eigen cliënt(en): gemiddeld 2 uur
 • instuderen van transcripten van oefeningen (2 uur)
 • creatieve opdrachten (2 uur)
 • literatuur doornemen (8 uur)

Vlaams opleidingsverlof & betaald educatief verlof

Je kan gebruiken maken van Vlaams opleidingsverlof (VOV, het vroegere BEV) (info) voor deze opleiding. Je kan tijdens de registratie aangeven of je hiervan gebruik wenst te maken.

Data

Dag 1: 10 uur video te volgen via Webinar vanaf 11 feb.
Dag 2: 25 mrt.
Dag 3: 26 mrt.
Dag 4: 29 apr. (via Zoom)
Dag 5: 19 mei
Dag 6: 20 mei
De opleidingsdagen op locatie lopen van 10:00 tot 17:00. De vierde dag via Zoom van 10:00 tot 16:00.
Intervisiesessie 1 na dag 2-3 (online, op een moment in onderling overleg). Intervisiesessie 2 na dag 4 (online, op een moment in onderling overleg)
De intervisie groepjes worden gevormd op dag 3 en op dat moment kan je groep zich opgeven voor een supervisie moment.
Supervisie (met jou intervisiegroepje) is mogelijk op 22 april om 9:00, 12:00, 13:00 of 15:00.

Locatie

Voor dit event is een ruime locatie gekozen waar steeds een afstand van 1,5 meter kan gerespecteerd worden . Indien je omwille van de coronasituatie onverwachts de opleiding niet fysiek wenst, kan of mag volgen, kan je online meevolgen via Zoom.

Oude Abdij van Drongen
Drongenplein 27
9031 Drongen
meer info en plannetje »

en online.

Opmerkingen

 • Het Webinar wordt gegeven door Sara, dag 2-6 door Saartje.
 • De video’s van het Webinar volg je vooraf aan de opleiding. Deze blijven gedurende een 4-tal weken beschikbaar. Deze worden verondersteld gezien te zijn voor de eerste interactieve opleidingsdag. We bouwen dan verder op de aangeleerde vaardigheden via het Webinar.
 • Dag 4 werken we online via het Zoom platform, een verrassend leuk, interactief en gebruiksvriendelijk systeem. Je kan alvast de desktop versie downloaden en installeren. Je hoeft geen account aan te maken. Je kan op voorhand testen of je vlot binnen geraakt in de “zoom kamer”.

Corona

Alle corona veiligheidsmaatregelen worden genomen om de opleiding op een veilige manier te kunnen laten doorgaan. De zaal is groot genoeg om op 1,5 meter afstand van elkaar te blijven. Lees ook punt D. over de corona veiligheidsmaatregelen bij de algemene voorwaarden (onderaan de pagina). Indien je omwille van de coronasituatie onverwachts de opleiding niet fysiek wenst, kan of mag volgen, kan je online meevolgen via Zoom.

inschrijven

Deurmat

Over ACT Academie

ACT Academie biedt opleidingen, cursussen, workshops en individuele therapie gebaseerd op derde generatie gedragstherapie en voedingspsychologie voor professionals, particulieren en bedrijven

Contact

ACT Academie BVBA
Massenhovensesteenweg 95
2520 Ranst
0468 34 54 92
info@act-academie.be

ACT Academie
Centrum voor Voedingspsychologie