ACT basisopleiding online

Datum(s): 7 dec, 16 dec 2021, 27 jan, 15 feb en 22 mrt 2022, van 09u30 tot 15u30

In de basisopleiding ACT leer je het ACT-model op korte tijd efficiënt kennen en toepassen. Dit evidence based therapeutisch model uit de derde generatie gedragstherapie is enerzijds directief en efficiënt, en anderzijds zeer warm, zacht en empathisch. Het omvat de ideale mix van acceptatievaardigheden en gedragsverandering en is toepasbaar in zowel therapeutische als niet-therapeutische contexten.

Binnen ACT werken we down-to-earth. Het is voor hulpverleners een aangename en voldoening gevende therapievorm. Je raakt namelijk niet verstrikt in de verhalen en emoties van de cliënt, maar werkt meteen naar hun essentie (waarden en pijn) toe.

Wil je eerst meer weten over ACT, lees dan de pagina Wat is ACT?

Voor wie?

De opleiding richt zich tot hulpverleners en andere geïnteresseerden die op korte tijd het ACT-model willen leren kennen en er snel mee aan de slag willen in de praktijk. Dit kunnen professionelen uit de gezondheidszorg (eerste, tweede of derde lijn) zijn.

Doel van de opleiding

  • De opleiding maakt je vertrouwd met de basisprincipes van ACT en stelt je in staat om de geleerde technieken zelfstandig toe te passen in de praktijk.
  • Na deze opleiding (aangevuld door zelfstandige literatuur) beschik je over de nodige vaardigheden om een ACT-protocol te volgen.
  • Je krijgt bruikbare handvatten om je sessies to-the-point te houden en om je eigen therapeutische handelen te optimaliseren.
  • Je leert naar je cliënt kijken vanuit een functie-analytische bril. Je gaat je met andere woorden afvragen wat de functie (i.e. de bedoeling) is van het vermijdingsgedrag van een cliënt, waarom een cliënt op een bepaalde manier handelt. Je leert daarbij signalen herkennen van tekorten in ACT-vaardigheden en je leert daar op verschillende manieren flexibel op reageren.

Inhoud en werkwijze

De opleiding is sterk praktijkgericht en we focussen op het ontwikkelen van vaardigheden die niet uit de boeken te leren zijn

Het grootste deel van de theorie verwerk je aan de hand van de video’s van het Webinar. Daardoor kunnen we op de volgende dagen extra praktijkgericht werken. Er wordt veel gewerkt in break-out rooms in kleinere groepjes waar de trainer langskomt om feedback te geven en vragen te beantwoorden.

Op tussentijdse intervisie- en supervisiemomenten train je verder je ACT-vaardigheden en kan je feedback krijgen van de trainer (enkel tijdens supervisie; niet tijdens intervisie).

De inhoud van deze online ACT-opleiding stemt volledig overeen met de ACT-opleidingen op locatie. Sommige oefeningen zijn aangepast om beter te passen bij het online karakter.

Door de intervisies, het kunnen deelnemen aan informele gesprekjes in break-outrooms tijdens de pauzes en een WhatsAppgroep komt er evengoed een fijne dynamiek op gang tussen de deelnemers en blijven cursisten contact houden met elkaar na de opleiding.

Kijk hier voor de inhoud en werkwijze van de verschillende ACT-opleidingsdagen in detail.

Tijdsinvestering

De opleiding bestaat uit 2 dagen Webinar (niet-begeleid) met huiswerkopdrachten, 5 interactieve opleidingsdagen met een totaal van 27 begeleide lesuren (excl. pauzes, incl. 2 uur supervisie) + 5 uur intervisie.

Daarnaast krijg je thuisopdrachten:

  • mindfulnessoefeningen herhalen: 3 keer per week, gemiddeld 15 minuten per dag
  • algemene huiswerkopdrachten: gemiddeld 1 à 1,5 uur per opleidingsdag
  • casusconceptualisaties van eigen cliënt(en): gemiddeld 2 uur
  • instuderen van transcripten van oefeningen (2 uur)
  • creatieve opdrachten (2 uur)
  • literatuur doornemen (8 uur)

Vlaams opleidingsverlof & betaald educatief verlof

Vlaams opleidingsverlof en betaald educatief verlof (info) zijn goedgekeurd voor deze opleiding. Je kan tijdens de registratie aangeven of je hiervan gebruik wenst te maken.

Data en uren

Opleidingsdagen van 9:30 tot 15:30 met een lunchpauze van 12:00 tot 13:00

Dag 1-2: 10+ uur video te volgen via Webinar vanaf begin oktober plus thuiswerkopdrachten
Dag 3: di. 7 dec 2021
Dag 4: do. 16 dec 2021

Intervisie tussen 19 dec 2021 en 14 jan 2022

5 supervisiemomenten (van 1 uur) tussen 17 en 26 jan. (je kiest 1 moment met je intervisiegroep op 7 dec.; de data verschijnen hier na de zomer)

Dag 5: do. 27 jan 2022
Dag 6: di. 15 feb 2022

Intervisie tussen 21 feb en 7 maart 2022
5 supervisiemomenten (van 1 uur) tussen 8 en 18 maart 2022 (je kiest 1 moment met je intervisiegroep op 15 feb.; de data verschijnen hier na de zomer)

Dag 7: di. 22 maart 2022
Dag 8: Intervisie en supervisie tijdens de opleiding

Reservedatum voor ingeval ziekte trainer of overmacht: ma 25 april 2022

Intervisie en supervisie

Intervisiesessie 1 (van 2,5 uur): tussen 19 dec 2021 en 14 jan 2022 op een moment in onderling overleg
Intervisiesessie 2 (van 2,5 uur) : tussen 21 feb en 7 maart 2022 op een moment in onderling overleg.
De intervisie groepjes voor de eerste intervisie worden gevormd op dag 3, voor de tweede intervisie op dag 5. Op dat moment kan je groep zich opgeven voor een supervisie moment.

De supervisie leg je vast wanneer de intervisiegroepjes vastgelegd worden. 

Locatie

Online via Zoom.

Opmerkingen

De trainer van het Webinar is Sara Bosman, de trainer van de andere dagen is Ellen Plasschaert.

De video’s van het Webinar volg je vooraf aan de opleiding. Deze blijven beschikbaar tot aan de eerste plenaire opleidingsdag. Deze worden verondersteld gezien te zijn voor de eerste interactieve opleidingsdag. We bouwen dan verder op de aangeleerde vaardigheden via het Webinar.

We werken online via het Zoom platform. Je kan alvast de desktop versie downloaden en installeren. Je hoeft geen account aan te maken. Je kan op voorhand testen of je vlot binnen geraakt in de “zoom kamer”.

Er wordt een video opname gemaakt van de plenaire gedeelten van dag 3-7. Deze kunnen gedeeld worden met deelnemers aan de opleiding die verhinderd zijn op het opleidingsmoment zelf. Dit kan slechts voor een beperkt aantal lesuren en de opnames worden slechts voor een beperkte tijdsduur (in regel 7 dagen) ter beschikking gesteld. Het is niet toegestaan aan de deelnemers om audio- of video opnames te maken. Van de gedeelten in kleinere groepjes (break-out rooms) waarin er met persoonlijk materiaal gewerkt wordt, worden uiteraard géén opnames gemaakt.

inschrijven

Deurmat

Over ACT Academie

ACT Academie biedt opleidingen, cursussen, workshops en individuele therapie gebaseerd op derde generatie gedragstherapie en voedingspsychologie voor professionals, particulieren en bedrijven

Contact

ACT Academie BVBA
Massenhovensesteenweg 95
2520 Ranst
0468 34 54 92
info@act-academie.be

ACT Academie
Centrum voor Voedingspsychologie