Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in huis training

ACT in company

Download hier de brochure in-huis AC training (pdf) of lees hieronder de tekst.

Basisopleiding ACT – brochure in-huis training

Wat is ACT

Acceptance and Commitment Therapy (kortweg ACT) is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie.

ACT biedt concrete technieken aan om:

 • om te gaan met moeilijke gevoelens, gedachten en lichaamssensaties
 • je in contact brengen met wat je écht wil doen met je leven (waarden) los van angsten, laag zelfbeeld, ziekte en pijn, rouw, verslaving, depressie etc.
 • haalbare doelen te stellen en er daadkrachtig voor te gaan ook al denk je dat je ‘het niet kan’

Doelgroepen ACT

ACT kan zowel in therapeutische als niet-therapeutische contexten (als preventie, verhogen van psychisch welzijn) gebruikt worden.

 1. ACT kan op het werk ingezet worden
 • ACT als preventie van burn-out en psychisch welzijn van werknemers
 • ACT als teambuilding
 • ACT om cognitief functioneren te verbeteren en beter om te gaan met stress
 • ACT als loopbaanbegeleiding
 1. ACT bij psychische klachten, lichamelijke ziekten en cognitief dysfunctioneren, bij kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
 • angst, paniek, dwangdepressie, verslaving, slaapproblemen, ASS, psychosomatische klachten, burn-out, rouw
 • lichamelijke ziekten zoals kanker, CVS, fybromyalgie, NAH, vermoeidheid
 1. ACT wordt toegepast in vele contexten door verschillende disciplines
  • psychotherapeutische praktijk, GGZ-instellingen, OCMW, maatschappelijk werk, rouwbegeleiding, stress- en burn-out coaching
  • ziekenhuizen, verpleging, ergotherapie
  • in de praktijk van kinesisten, diëtisten, huisartsen, thuiszorg, tabakologen
  • leerlingbegeleiding op scholen en CLB’s
  • jeugdzorg, thuisbegeleiding

Korte voorstelling opleiding

In de achtdaagse basisopleiding ACT leer je het ACT-model op korte tijd efficiënt kennen en toepassen. Dit evidence-based therapeutisch model uit de derde generatie gedragstherapie is enerzijds directief en efficiënt, en anderzijds zeer warm, zacht en empathisch. Het omvat de ideale mix van acceptatievaardigheden en gedragsverandering en is toepasbaar in zowel therapeutische als niet-therapeutische contexten als preventie.

Binnen ACT werken we down-to-earth. Het is voor hulpverleners een aangename en voldoening gevende therapievorm. Je raakt namelijk niet verstrikt in de verhalen en emoties van de cliënt, maar werkt meteen naar hun essentie (waarden en pijn) toe.

Wil je eerst meer weten over ACT, lees dan de pagina Wat is ACT?

Voor wie?

De opleiding richt zich tot psychologen en andere hulpverleners die op korte tijd het ACT-model willen leren kennen en er snel mee aan de slag willen kunnen in de praktijk. Dit kunnen professionelen uit de gezondheidszorg vanuit de eerste, tweede of derde lijn zijn.

Doel van de opleiding

De opleiding maakt je vertrouwd met de basisprincipes van ACT en stelt je in staat om de geleerde technieken zelfstandig toe te passen in de praktijk.

Je leert ACT vertalen naar de doelgroep waar jij mee werkt. Je leert naar je cliënt kijken vanuit een functie-analytische bril. Je gaat je met andere woorden afvragen wat de functie (i.e. de bedoeling) is van het vermijdingsgedrag van een cliënt, waarom een cliënt op een bepaalde manier handelt.

Je krijgt bruikbare handvatten om je sessies to-the-point te houden en om je eigen therapeutische handelen te optimaliseren.

Na deze opleiding (aangevuld door zelfstandige literatuur) beschik je over de nodige vaardigheden om een ACT-protocol te volgen. Je krijgt de nodige kant-en-klaar materialen, audio-oefeningen, metaforen en werkformulieren waar je meteen in de praktijk mee aan de slag kan.

Tijdsinvestering

Vooraf aan de interactieve opleidingsdagen bekijk je videomateriaal (met slides) en maak je thuisopdrachten. Je doet de eerste ACT-oefeningen en verwerkt een groot deel van de theorie op je eigen tempo. Dit materiaal is 6 weken voor de startdatum beschikbaar tot aan de eerste interactieve opleidingsdag.

Daarna worden 5 interactieve opleidingsdagen ingepland op data die in onderling overleg gepland worden.

Gedurende de opleiding doe je intervisie met collega’s om het model te integreren in je werk.

 • dag 1-2 via webinar: video’s, audio en thuisopdrachten (12u verwerkingstijd) die vóór de start van de eerste plenaire opleidingsdag wordt verwerkt door de deelnemers
 • dag 3-4 op locatie (6 lesuren, excl. lunchpauze)
 • dag 5 op locatie of via zoom (6 effectieve lesuren; een dag die zeer geschikt is om online te laten doorgaan)
 • dag 6-7 op locatie (6 lesuren, excl. lunchpauze)
 • dag 8: intervisie (6 uur) tussen collega’s verspreid doorheen de opleiding

Daarnaast krijg je thuisopdrachten:

 • mindfulnessoefeningen herhalen: 3 keer per week, gemiddeld 15 minuten per dag
 • algemene huiswerkopdrachten: gemiddeld 1 à 1,5 uur per opleidingsdag
 • casusconceptualisaties van eigen cliënt(en): gemiddeld 2 uur
 • instuderen van transcripten van oefeningen (2 uur)
 • creatieve opdrachten (2 uur)
 • literatuur doornemen (8 uur)

Methode

De opleiding is sterk praktijkgericht en we focussen op het ontwikkelen van vaardigheden die niet uit de boeken te leren zijn.

ACT is geen praattherapie.

We werken praktisch en gemoedelijk: down to earth.

Er zit geen enkel religieus, moreel, of zweverig tintje aan.

We gebruiken concrete technieken. 

 

De trainer geeft praktische uitleg over wat je leert en gebruikt ervaringsgerichte oefeningen, beelden en metaforen.

Een belangrijk onderdeel van een ACT-opleiding is dat je ACT van binnen uit leert kennen, dat je zelf een ACT-proces doormaakt. Daartoe werken we met persoonlijk materiaal. Dit doe je op jezelf of samen met één of twee andere personen in de groep die je vertrouwt.

3 fasen in de opleiding vanuit cliënt- en hulpverlenersperspectief

De opleiding verloopt in 3 fasen:

 • Verwerken van de theoretische achtergrond van ACT via webinar video’s en kennismaking met de bekendste oefeningen in ACT. Je gaat meteen aan de slag met oefeningen en past het model toe op je eigen leefsituatie.
 • Verdiepen van de kennismaking met ACT vanuit cliëntperspectief: onder begeleiding van een psycholoog ga je aan de slag met krachtige, complexere oefeningen. Je werkt met persoonlijk materiaal in duo’s of trio’s en oefent ACT-vaardigheden in.
 • Vanuit hulpverlenersperspectief aan de slag gaan met casussen. Je werkt één dag met een casus van de trainer en de laatste 2 dagen met casusmateriaal uit je eigen praktijk (of die van je medecursisten).

Inhoud – werkwijze

 • theoretische uiteenzetting van het ACT-model, de situering ervan binnen de therapiewereld en belangrijke uitgangspunten; gedragsanalyse als basis van ACT
 • ervaringsgerichte oefeningen om het ACT-model te leren kennen vanuit de cliëntpositie
 • een korte kennismaking met compassie-werk
 • casusconceptualisaties maken (o.a. van casussen uit eigen praktijk): het vertalen van de situatie van de cliënt in het ACT-model
 • rollenspellen in grote groep en in kleine groepjes om de ACT-technieken niet enkel theoretisch maar ook praktisch in de vingers te krijgen; modelling door de trainer
 • bespreking en oefeningen op topics als ‘sessies zo efficiënt mogelijk houden’, ‘fusie en vermijding van de therapeut in de sessie’
 • intervisie in groepjes van 4 (5 uur verspreid over de duur van de opleiding op momenten in onderling overleg; niet begeleid door de trainer)
 • huiswerkopdrachten om het leerproces te versnellen (literatuur doornemen, mindfulnessoefeningen, ervaringsgerichte oefeningen maken, transcripten van oefeningen bestuderen…)

Er wordt rekening gehouden met vragen vanuit de groep.

Contacteer ons voor een opleiding op maat

Bij vragen contacteer ons via info@act-academie.be of  +32 (0) 472/96.54.55

Deurmat

Over ACT Academie

ACT Academie biedt (kortdurende en langere) opleidingen, cursussen, workshops en individuele therapie gebaseerd op derde generatie gedragstherapie en voedingspsychologie voor professionals, particulieren en bedrijven

Contact

ACT Academie BVBA
Massenhovensesteenweg 95
2520 Ranst
0468 34 54 92 (bereikbaar op ma. en vrijd. 10:30-15:00)
info@act-academie.be

ACT Academie
Centrum voor Voedingspsychologie