Accreditaties & erkenningen

Accreditatie BVP en VVGT

Onze basisopleidingen ACT zijn geaccrediteerd door de BVP (Belgische Vereniging voor Psychotherapie) en de VVGT (Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie).

Na afloop van de opleiding ontvang je van ons een aanwezigheidsattest indien je minstens 90% van de tijd live (online of op locatie) aanwezig was. Het achteraf bekijken van gemaakte video opnames kan niet meegeteld worden als aanwezigheid. Gemiste opleidingsdagen kunnen (mits betaling van een bijdrage in de kosten) in een volgende reeks (die niet volzet is) ingehaald worden. Vraag aan je vereniging meer info hoe deze accreditatie in orde te brengen.

Bekijk hier de accreditatiepunten voor de BVP.

KMO portefeuille

Tot onze spijt zal subsidie met de KMO-portefeuille vanaf 2023 slechts mogelijk zijn voor een beperkte lijst van ‘toekomstgerichte thema’s’ zoals digitalisering, duurzaamheid, beroepsspecifieke competenties voor knelpuntberoepen enzomeer.

Lees er meer over op de pagina KMO portefeuille.

Vlaams opleidingsverlof & betaald educatief verlof

Ben je werknemer in de privé sector, contractueel werknemer bij een autonoom overheidsbedrijf, ATP-er bij een vrije onderwijs instelling? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden voor erkende opleidingen recht hebben op Vlaams opleidingsverlof (Vlaanderen). Je kunt dan afwezig zijn op het werk om de opleiding te volgen met behoud van loon. Kijk of je in aanmerking komt als werknemer: VOV of BEV.

VOV is goedgekeurd voor alle ACT-basisopleidingen (8 dagen) die in 2022 starten (niet voor de opleiding Voedingspsychologie & ACT).

Onze registratie bij VOV liep einde 2022 af. De mogelijkheden om VOV te gebruiken zijn enorm ingeperkt. We zullen in september opnieuw de aanvraag doen voor 2023 maar het is onzeker of onze aanvraag zal goedgekeurd worden (een verwerking van een aanvraag kan 3 maanden duren). Indien je inschrijft voor een ACT-opleiding die in 2023 start en er volgt geen goedkeuring door VOV blijft je inschrijving behouden.

Update op 28 dec. 2022

Ondanks onze uitvoerige argumentering dat de ACT-opleidingen wel degelijk ruim kunnen ingezet worden op de arbeidsmarkt werd onze aanvraag voor VOV voor 2023 geweigerd : “De Vlaamse opleidingscommissie heeft geoordeeld dat de opleiding niet voldoet aan de criteria arbeidsmarktgerichtheid.”

 

Deurmat

Over ACT Academie

ACT Academie biedt (kortdurende en langere) opleidingen, cursussen, workshops en individuele therapie gebaseerd op derde generatie gedragstherapie en voedingspsychologie voor professionals, particulieren en bedrijven

Contact

ACT Academie BVBA
Massenhovensesteenweg 95
2520 Ranst
0468 34 54 92 (bereikbaar op ma. en vrijd. 10:30-15:00)
info@act-academie.be

ACT Academie
Centrum voor Voedingspsychologie